Vnímanie a realita

Podľa indotibetskej vnútornej vedy mysle a javov k vnímaniu našej reality nedochádza iba prostredníctvom zmyslov, ale aj konceptuálne a pocitovo. Realita tak, ako sa nám javí, je preto silne ovplyvnená pojmami-konceptmi a našimi pocitmi.

Ak je človek v nevyváženom stave mysle, je pre ostatných ľahké pochopiť, že spôsob, akým vníma svet, nemá vzťah k realite. Avšak aj relatívne vyrovnaný človek zažíva horšie alebo zlé dni, keď celý svet vyzerá pochmúrne a naopak dobré dni, keď je všetko v poriadku. Toto bežné vnímanie reality je preto do značnej miery mentálnym výtvorom, t. j. neexistuje samo o sebe a nie je tak pevné, ako ho vnímame.

Na všeobecnej úrovni zdieľame spoločnú reč v určitej kultúre a v určitej spoločnosti, kde sa v názoroch stretávame na dohodnutých konvenciách pomenovávania a hodnôt. To však neznamená, že pomenovanie alebo dohodnuté hodnoty majú objektívnu pravdu - iba sa podieľame na kolektívnom pohľade na realitu.

Jediným meradlom, ktoré zostáva pre kontakt s realitou, je teda zmyslové vnímanie. Ale aj tu môžeme ľudské zmysly označovať iba ako tvorcov spoločnej ľudskej reality. Keby sa naše telá zmenili, zmenila by sa aj naša zmyslová realita (inak vizuálne vníma svet včela, inak človek). Naše vnímanie zmyslami a vnímaný objekt sú preto vzájomne prepojené.

Okrem zmyslového vnímania (subjektu) a zmyslovej reality (objektu) existuje hlbšia úroveň reality, ktorá vedie k novému spôsobu vnímania reality ako kontinuálneho toku vzájomne závislého prepojenia.

všetky kurzy
Blízko k sebe, otvorení svetu

víkendový kurz

Emocionálna sloboda

víkendový kurz

Objavovanie prirodzených zdrojov energie v sebe

víkendový kurz

Transformácia seba - smrť ega a znovuzrodenie seba

víkendový kurz

Energie ako zdroj hlbšieho vhľadu a poznania

víkendový kurz

Mandala - harmonizácia človeka a prírody

týždňový kurz

Dzoghčen

týždňový kurz

Boj so stresom

víkendový kurz

Ja a neprítomnosť ja

víkendový kurz

Realita tela-mysle

víkendový kurz

Vnímanie a realita

víkendový kurz

Staroveká múdrosť snov

týždňový kurz

Láska a súcit

týždňový kurz

Smrť - kľúč ku vzniku

víkendový kurz

Za hranicami jazyka

víkendový kurz

Pomoc v procese zomierania

víkendový kurz

Selfreferencing - zažívanie seba samého

víkendový kurz

Mindfulness - Prax štyroch pozorností

týždňový kurz

Šamatha a vipassana

týždňový kurz

O NÁS

Občianske združenie Tarab Inštitút Slovensko organizuje edukačné a rozvojové aktivity v systéme Jednota v Dualite.

ADRESA

+421 905 630 715

Hany Meličkovej 27
841 05 Bratislava

 

info@tarab-institut.sk

PRIHÁSIŤ SA K ODBERU SPRÁV

© 2020 by Tarab Institut Slovakia