top of page
Vnímanie a realita

Vnímanie a realita

Podľa indotibetskej vnútornej vedy mysle a javov k vnímaniu našej reality nedochádza iba prostredníctvom zmyslov, ale aj konceptuálne a pocitovo. Realita tak, ako sa nám javí, je preto silne ovplyvnená pojmami-konceptmi a našimi pocitmi.

Ak je človek v nevyváženom stave mysle, je pre ostatných ľahké pochopiť, že spôsob, akým vníma svet, nemá vzťah k realite. Avšak aj relatívne vyrovnaný človek zažíva horšie alebo zlé dni, keď celý svet vyzerá pochmúrne a naopak dobré dni, keď je všetko v poriadku. Toto bežné vnímanie reality je preto do značnej miery mentálnym výtvorom, t. j. neexistuje samo o sebe a nie je tak pevné, ako ho vnímame.

Na všeobecnej úrovni zdieľame spoločnú reč v určitej kultúre a v určitej spoločnosti, kde sa v názoroch stretávame na dohodnutých konvenciách pomenovávania a hodnôt. To však neznamená, že pomenovanie alebo dohodnuté hodnoty majú objektívnu pravdu - iba sa podieľame na kolektívnom pohľade na realitu.

Jediným meradlom, ktoré zostáva pre kontakt s realitou, je teda zmyslové vnímanie. Ale aj tu môžeme ľudské zmysly označovať iba ako tvorcov spoločnej ľudskej reality. Keby sa naše telá zmenili, zmenila by sa aj naša zmyslová realita (inak vizuálne vníma svet včela, inak človek). Naše vnímanie zmyslami a vnímaný objekt sú preto vzájomne prepojené.

Okrem zmyslového vnímania (subjektu) a zmyslovej reality (objektu) existuje hlbšia úroveň reality, ktorá vedie k novému spôsobu vnímania reality ako kontinuálneho toku vzájomne závislého prepojenia.

všetky kurzy
Waterfall_edited.jpg
Blízko k sebe, otvorení svetu

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Emocionálna sloboda

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Objavovanie prirodzených zdrojov energie v sebe

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Transformácia seba - smrť ega a znovuzrodenie seba

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Energie ako zdroj hlbšieho vhľadu a poznania

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Mandala - harmonizácia človeka a prírody

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Dzoghčen

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Boj so stresom

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Ja a neprítomnosť ja

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Realita tela-mysle

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Vnímanie a realita

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Staroveká múdrosť snov

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Láska a súcit

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Smrť - kľúč ku vzniku

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Za hranicami jazyka

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Pomoc v procese zomierania

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Selfreferencing - zažívanie seba samého

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Mindfulness - Prax štyroch pozorností

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Šamatha a vipassana

týždňový kurz

bottom of page