top of page
Emocionálna sloboda

Emocionálna sloboda

Emócie sú zložitou kategóriou pocitov. Sú podmienené konceptuálne, čo vedie k potlačeniu „čistej“ základne pocitov. Emócie sa v špirále ďalších a ďalších myšlienok, ktoré sa točia okolo jadra ústrednej zraniteľnej seba-referencie (seba-vzťažnosti), konceptuálne nevedome zosilňujú.

Emócia, ktorá je ochranou tejto zraniteľnej seba-referencie, je zároveň bránou do jej základnej pocitovej štruktúry, z ktorej vzniká. Presunutím pozornosti z objektu výlučne na subjekt, zjednotením sa s emocionálnym pocitom, s koreňom emócie, sa problematická štruktúra môže vyčerpať a previesť zraniteľnú sebareferenciu, s ktorou sa identifikujeme, procesom zomierania. Touto cestou môže emócia, ktorá je nositeľom silnej energie, poskytnúť priestor pre tvorivé, konštruktívne a transformačné ciele, namiesto toho, aby sa stala ničivým činiteľom.

Jednanie z pocitového základu, ktorý je jadrom emócie, umožňuje rozpoznať vzájomné prepojenie medzi okamžitým pocitom seba a skúsenosťou objektu - reality.  Toto rozpoznanie je základom pre osobný a duchovný rozvoj a súčasne otvára schopnosť využiť silu emócie na vykorenenie s ňou súvisiacej základnej zraniteľnej sebareferencie.

všetky kurzy
Waterfall_edited.jpg
Blízko k sebe, otvorení svetu

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Emocionálna sloboda

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Objavovanie prirodzených zdrojov energie v sebe

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Transformácia seba - smrť ega a znovuzrodenie seba

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Energie ako zdroj hlbšieho vhľadu a poznania

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Mandala - harmonizácia človeka a prírody

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Dzoghčen

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Boj so stresom

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Ja a neprítomnosť ja

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Realita tela-mysle

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Vnímanie a realita

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Staroveká múdrosť snov

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Láska a súcit

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Smrť - kľúč ku vzniku

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Za hranicami jazyka

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Pomoc v procese zomierania

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Selfreferencing - zažívanie seba samého

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Mindfulness - Prax štyroch pozorností

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Šamatha a vipassana

týždňový kurz

bottom of page