top of page
Šamatha a vipassana

Šamatha a vipassana

Meditácie Šamatha a Vipassana (utíšenia, jednobodovej koncentrácie a vhľadu) sú vstupnou bránou na ceste k neduálnemu poznaniu reality. Sú účinným nástrojom pre každého so záujmom o duchovný rozvoj bez prítomnosti kultúrnych, spoločenských a náboženských obmedzení.

Ich význam budeme skúmať v rámci univerzálneho učenia Tarab Tulku Rinpočheho U.D. (Jednota v Dualite), ktoré vychádza zo starovekej indotibetskej vedy o mysli a javoch.

V tréningu Šamatha a Vipassana použijeme na vstup do hlbších skúseností stavu semi-šamathy techniku vizualizácie farieb, elementov, zvuku a povahy mysle. Na tomto základe sa pokúsime využiť jemné sily intelektu na tréning semi-vipassany prehlbujúc tak priamu skúsenosť seba a nášho porozumenia vzájomne prepojenej reality.

Šamatha má povahu meditatívnej absorbcie (samádhi) a opisuje rad stavov jednoty, ktoré vedú k stále hlbšiemu a silnejšiemu prežívaniu jednoty tela a mysle, ktoré sú potrebné na postup na duchovnej ceste. V tomto procese sa konceptuálna a obrazová realita zjemní / stratí a nakoniec v 3. úrovni meditácie zostane iba spojenie „pocitovej mysle“ subjektu - objektu, tela - mysle a hmoty - energie (potenciálne pole).

V tradícii možno Vipassanu opísať na základe jednoty jemného tela, mysle a jemnej reality na rôznych úrovniach existencie, ako meditatívny prostriedok využívajúci kapacitu jemnej konceptuálnej mysle (Tib. Sherab), ktorá podporuje realizáciu, postupujúc smerom k „povahe prázdnoty mysle a javov“.


všetky kurzy
Waterfall_edited.jpg
Blízko k sebe, otvorení svetu

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Emocionálna sloboda

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Objavovanie prirodzených zdrojov energie v sebe

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Transformácia seba - smrť ega a znovuzrodenie seba

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Energie ako zdroj hlbšieho vhľadu a poznania

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Mandala - harmonizácia človeka a prírody

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Dzoghčen

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Boj so stresom

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Ja a neprítomnosť ja

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Realita tela-mysle

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Vnímanie a realita

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Staroveká múdrosť snov

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Láska a súcit

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Smrť - kľúč ku vzniku

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Za hranicami jazyka

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Pomoc v procese zomierania

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Selfreferencing - zažívanie seba samého

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Mindfulness - Prax štyroch pozorností

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Šamatha a vipassana

týždňový kurz

bottom of page