Šamatha a vipassana

Meditácie Šamatha a Vipassana (utíšenia, jednobodovej koncentrácie a vhľadu) sú vstupnou bránou na ceste k neduálnemu poznaniu reality. Sú účinným nástrojom pre každého so záujmom o duchovný rozvoj bez prítomnosti kultúrnych, spoločenských a náboženských obmedzení.

Ich význam budeme skúmať v rámci univerzálneho učenia Tarab Tulku Rinpočheho U.D. (Jednota v Dualite), ktoré vychádza zo starovekej indotibetskej vedy o mysli a javoch.

V tréningu Šamatha a Vipassana použijeme na vstup do hlbších skúseností stavu semi-šamathy techniku vizualizácie farieb, elementov, zvuku a povahy mysle. Na tomto základe sa pokúsime využiť jemné sily intelektu na tréning semi-vipassany prehlbujúc tak priamu skúsenosť seba a nášho porozumenia vzájomne prepojenej reality.

Šamatha má povahu meditatívnej absorbcie (samádhi) a opisuje rad stavov jednoty, ktoré vedú k stále hlbšiemu a silnejšiemu prežívaniu jednoty tela a mysle, ktoré sú potrebné na postup na duchovnej ceste. V tomto procese sa konceptuálna a obrazová realita zjemní / stratí a nakoniec v 3. úrovni meditácie zostane iba spojenie „pocitovej mysle“ subjektu - objektu, tela - mysle a hmoty - energie (potenciálne pole).

V tradícii možno Vipassanu opísať na základe jednoty jemného tela, mysle a jemnej reality na rôznych úrovniach existencie, ako meditatívny prostriedok využívajúci kapacitu jemnej konceptuálnej mysle (Tib. Sherab), ktorá podporuje realizáciu, postupujúc smerom k „povahe prázdnoty mysle a javov“.


všetky kurzy
Blízko k sebe, otvorení svetu

víkendový kurz

Emocionálna sloboda

víkendový kurz

Objavovanie prirodzených zdrojov energie v sebe

víkendový kurz

Transformácia seba - smrť ega a znovuzrodenie seba

víkendový kurz

Energie ako zdroj hlbšieho vhľadu a poznania

víkendový kurz

Mandala - harmonizácia človeka a prírody

týždňový kurz

Dzoghčen

týždňový kurz

Boj so stresom

víkendový kurz

Ja a neprítomnosť ja

víkendový kurz

Realita tela-mysle

víkendový kurz

Vnímanie a realita

víkendový kurz

Staroveká múdrosť snov

týždňový kurz

Láska a súcit

týždňový kurz

Smrť - kľúč ku vzniku

víkendový kurz

Za hranicami jazyka

víkendový kurz

Pomoc v procese zomierania

víkendový kurz

Selfreferencing - zažívanie seba samého

víkendový kurz

Mindfulness - Prax štyroch pozorností

týždňový kurz

Šamatha a vipassana

týždňový kurz

O NÁS

Občianske združenie Tarab Inštitút Slovensko organizuje edukačné a rozvojové aktivity v systéme Jednota v Dualite.

ADRESA

+421 905 630 715

Hany Meličkovej 27
841 05 Bratislava

 

info@tarab-institut.sk

PRIHÁSIŤ SA K ODBERU SPRÁV

© 2020 by Tarab Institut Slovakia