top of page

LEKTORI

Lektori, prezentujúci vzdelávací systém UD, sú akreditovani experti v oblasti psychológie, psychoterapie a rôznych medicínskych odborov. Sú absolventi postgraduálneho štúdia a výcviku v UD ukončeného oficiálnou skúškou a obhajobou záverečnej práce pred akademickou radou TII. Majú niekoľkoročné skúsenosti v terapeutickej práci s klientmi, poradenstvom a vzdelávaním.

Tarab Rinpočhe

Tarab Rinpočhe

Zakladateľ Unity in Duality

Jeden z najváženejších tibetských buddhistických lamov modernej doby. Svoje 18 ročné štúdium tibetskej filozofie a psychológie ukončil v Tibete s najvyšším akademickým titulom lharampa geše (ekvivalent PhD.).

Cecilia Innanen

Cecilia Innanen

Lektorka v systéme Unity in Duality

Má dlhoročnú skúsenosť ako psychoterapeutka, učiteľka a trénerka. Cecilia nasledovala učenie Jednota v Dualite pod vedením Tarab Tulku Rinpočeho a Lene Handberg od roku 1985.V súčasnosti pracuje ako učiteľka a psychoterapeutka vo Fínsku. Je riaditeľkou fínskeho Tarab inštitútu.

Sandrine Gousset

Sandrine Gousset

Lektorka v systéme Unity in Duality

Sandrine je držiteľkou PhD. sociálnych a politických vied. Predtým než sa stala psychoerapeutkou, pracovala niekoľko rokov na univerzite.

Frances Nijssen

Frances Nijssen

Lektorka v systéme Unity in Duality

Frances Nijssen je nezávislá organizačná psychologička a kouč, trénerka a profesionálna supervízorka. Študovala a špecializuje sa na organizačnú psychológiu a riadenie zmien. Je držiteľom magisterského titulu v odbore jazyka, literatúry a sociológie.
Bola odbornou asistentkou na HAN, University of Applied Science.
Vyučuje na niekoľkých národných institutes for Leadership.
Od roku 1994 praktizuje tibetský budhizmus a vedie budhistické študijné a meditačné skupiny.
Získala titul Semrig Thablam Mawa (STM) v odbore Jednota v dualite, budhistickej filozofii a psychológii.

Lene Handberg

Lene Handberg

Riaditeľka vzdelávania Unity in Duality

Vyštudovala analytickú psychológiu / psychoterapiu, bioenergetiku a tibetológiu v Kodani. Spolu s Tarab Tulku Rinpočem rozvinula systém Jednota v Dualite. Po jeho smrti v roku 2004 formálne prevzala výuku a viac ako 25 rokov pôsobí ako riaditeľka pre vzdelávanie v Tarab Institute International, ktorý zastrešuje národné Tarab inštitúty v Nemecku, Fínsku, Francúzsku, Veľkej Británii, Švédsku, Holandsku, Slovensku, Śpanielsku a v Indii.
Napísala niekoľko článkov a kníh a venuje sa spracovávaniu vzácnych prác Tarab Tulku Rinpočeho, aby boli prístupné pre záujemcov o štúdium. Lene Handberg je riaditeľkou Tarab Lingu v Indii.

Liisa Vuorinen

Liisa Vuorinen

Lektorka v systéme Unity in Duality

Psychologička, psychoterapeutka, (University of Rochester Medical School New York), Semrig Thablam Mawa (Jednoty v Dualite). Bola prekladateľkou Tarab Tulku rinpoče a zakladajúca prezidentka Tarab Inštitútu vo Fínsku a Tarab Inštitútu Švédsko.

Geneviève Hamelet

Geneviève Hamelet

Lektorka v systéme Unity in Duality

Geneviève Hamelet je držiteľkou titulu Semrig Thablam Mawa (S.T.M.) v UD (Unity in Duality). Má magisterský titul filozofie v sociálnej profylaxii v oblasti kontemplatívnej terapie a sofrológie. Bola prekladateľkou Tarab Tulku rinpoče a je prekladateľkou Lene Handberg.
Vyučuje UD v rámci Tarab Institute France.

bottom of page