top of page

Tarab Tulku rinpoče

tarab tulku.jpg

Tarab Tulku rinpoče, PhD. (1934 - 2004) bol jeden z najvýznamnejších tibetských budhistických lámov súčasnej doby. Svoje 18 ročné štúdium tibetskej filozofie a psychológie ukončil v Tibete s najvyšším akademickým titulom lharampa geše (ekvivalent PhD.). Bol riaditeľom Tibet House v Nai Dillí v Indii, dlhé roky prednášal na Kodaňskej Univerzite (Copenhagen University), bol výskumným pracovníkom Dánskej kráľovskej knižnice (Royal Library of Copenhagen).  

 

Aby rinpoče sprístupnil starodávne indotibetské znalosti a použil ich v modernej spoločnosti, vyvinul  systém Unity in Duality / Jednota v Dualite pozostávajúci zo štyroch modulov: Veda mysle a javov, Osobnostný rozvoj, Duchovný rozvoj a Umenie vzťahov/Psychoterapeutická aplikácia. Po ich začlenení rinpoče ustanovil štvorročné vzdelávanie Jednoty v Dualite, ktoré viedol v rámci Tarab Inštitútu v niekoľkých európskych hlavných mestách.

Posledných 25 rokov rinpoče prednášal na mnohých medzinárodných konferenciách budhistickú filozofiu / psychológiu a viedol kurzy Jednoty v Dualite po celom svete. Okrem rôznych publikácií v tibetskom jazyku rinpočeho vedecká publikačná činnosť v anglickom jazyku zahŕňa: 

„Katalóg tibetských rukopisov a xylografov“, roč. I-II, Curzon, Richmond, Surrey Press / Royal Library Kodaň 2000; „Stručná história akademických stupňov budhistickej filozofie“, Severský inštitút ázijských štúdií (NIAS), Kodaň 2000; články o tibetskom jazyku a budhistickej filozofii / psychológii publikované v rôznych medzinárodných časopisoch. 

Rinpoče dokončil rozsiahlu prácu v tibetštine o Jednote v Dualite tesne pred svojou smrťou, ktorá bude publikovaná v blízkej budúcnosti v Dharamsale pod vedením Jeho Svätosti dalajlámu. Rinpoče bol  tiež editorom knihy „Einheit in der Vielfald“ (2005), ktorá nadviazala na výstupy konferencie Tendrel / Unity in Duality (2002).

 

Medzinárodný Tarab Inštitút vydal niekoľko brožúr učení  rinpočeho, ktoré sú k dispozícii vo francúzštine, angličtine a nemčine. Dúfame, že v nasledujúcich rokoch budeme môcť sprístupniť veľkú dizertačnú prácu rinpočeho o Jednote v Dualite v angličtine, nemčine a  francúzštine. Zároveň je v príprave niekoľko publikácií z víkendových workshopov Jednoty v Dualite pre širokú verejnosť.

bottom of page