top of page

JEDNOTA V DUALITE

Náhľad vzájomnej prepojenosti javov - Tendrel (tibetsky) - je esenciou východej tradície porozumenia reality.

Je vyjadrený filozofiou - vnútornou vedou mysle a javov, psychológiou a spiritualitou. Jednota v Dualite je preklad termínu Tendrel tak, aby čo najviac vystihol jeho význam.

VNÚTORNÁ VEDA MYSLE A JAVOV

Tradičné východné skúmania mysle a reality, metódy a vhľady sú sformulované vo forme filozofie. Tieto poznatky nie su špekulatívneho základu ako bežná filozofia západnej modernej kultúry, ale súvisia s priamou skúsenosťou a rozpoznaním procesov mysle. Sú priamo previazané s psychológiou, seba-poznaním a transformačnými procesmi.

TRADIČNÁ VÝCHODNÁ PSYCHOLÓGIA

Východná psychológia sa rozvíja a v neprerušenej línii priamo učí a odovzdáva z generácie na generáciu už niekoľko tisícročí. Pochopenie základných princípov a rozličných aspektov vzťahu myseľ- skúsenosť reality sú úzko previazané s hlbokou praxou introspekcie a následnou schopnosťou pomáhať iným ľuďom s ich problematickým zažívaním situácií.

VZÁJOMNE ZÁVISLÁ EXISTENCIA

Najhlbšia povaha existencie je vzájomná prepojenosť. Tarab Tulku rinpočhe odovzdáva náhľad cez učenie prepojenosti subjektu a objektu, tela a mysle, hmoty a energie. Cieľom tréningu je rozvinúť čo najhlbší a autentický náhľad
Jednota v Dualite.

TRÉNING JEDNOTA V DUALITE

Tarab Tulku Rinpočhe spolu so svojou žiačkou Lene Handberg rozvinul rozsiahly tréning, v ktorom sa žiaci oboznamujú a prakticky skúmajú filozofický náhľad a psychológiu. Skúsenosti a vhľady využívajú pri práci s druhými ľuďmi (aplikácia pre osobný život a tiež pre pomáhajúce profesie). Počas tréningu sa študenti oboznámia aj s obsahom a esenciou východnej spirituality, tak ako ju interpretuje Tarab Rinpoche - prekračuje kultúrne a náboženské interpretácie.

Účelom niekoľkoročného tréningového kurzu Jednota v Dualite® je prostredníctvom teoretického základu a jeho praktickej aplikácie prinavrátiť jednotlivcovi múdrosť a metódy na získanie sily v zažívaní reality, dosiahnuť hlbšiu, prirodzenejšiu a preto aj zdravšiu skúsenosť seba samých a vrátiť tak svoj život do vlastných rúk.

24.-28.10.2020

tréning povedie Lene Handberg

Príspevok: 250.- €

V prípade finančných ťažkostí je možné požiadať o zľavu vo forme štipendia.

Prednášky sú v anglickom jazyku s prekladom.


Úvod a registrácia do nového tréningu na obdobie 2020 - 2024.

 

treningJD
bottom of page