LEKTORI‎ > ‎

LENE HANDBERG

Riaditeľka vzdelávania Unity in Duality®

Lene Handberg

S.T.M. (Semring Thablam Rabdžam) - najvyší titul v systéme Unity in Duality®


Psychoterapeutka, študovala psychológiu a tibetológiu na Univerzite v Kodani. Dodatočne študovala analytickú psychológiu/psychoterapiu a bioenergetiku a pracovala so škótskym psychiatrom Ronaldom D. Laingom, významnou osobnosťou v oblasti antipsychiatrie. 

Je držiteľkou najvyššieho titulu Semring Tablam Rabdžam (magister) v systéme Unity in Duality® a spolu s Tarab Rinpočem vyvinula moduly Unity in Duality® Osobnostný rozvoj a Unity in Duality® Psychoterapeutická aplikácia.

Lene Handberg dlhé roky asistovala Tarab Tulku rinpočemu pri výučbe tréningu Unity in Duality®. Po jeho smrti sa na jeho žiadosť stala hlavnou lektorkou a riaditeľkou vzdelávania. Zároveň je prezidentkou Tarab Inštitútu v Dánsku.

Lene Handberg intenzívne vedie kurzy Unity in Duality® v Európe, Austrálii a v Amerike už vyše 20 rokov. Zúčastnila sa na mnohých medzinárodných konferenciách a má vlastnú psychoterapeutickú prax v Dánsku.

V roku 1983 vydala Lene knihu "Fantasy Travel" so skupinou Jungov, je spoluvydávateľkou Tarab Rinpočeho knihy "Einheit in der Vielfald", 2005, spojenej s konferenciou Unity in Duality
® v roku 2002. Napísala niekoľko článkov a momentálne sa venuje spracovávaniu vzácnych prác Tarab rinpočeho, aby boli prístupné pre záujemcov o Unity in Duality®.