top of page
Transformácia seba - smrť ega a znovuzrodenie seba

Transformácia seba - smrť ega a znovuzrodenie seba

Hovorí sa, že každý vidí skutočnosť iným spôsobom. To znamená, že nikto nezažíva tú istú skutočnosť. Sme pripútaní k tomu, čo podporuje naše momentálne rozpoloženie a odmietame to, čo je pre nás deštruktívne. Naša „sebareferencia“ je tak vytváraná nespočetným množstvom rôznorodých zdravých a nezdravých skúseností. Z tohoto základu sa odvíja naše správanie a naša realita. Sebareferencie nemusia byť pevné a nemenné, sú tvarovateľné a keď sa s nimi pracuje na vedomej úrovni, sú transformovateľné.  Naše „ja“ je jadrom - teda kľúčom k zmene. Uvedomenie a zažitie vhľadu do jednoty tela-mysle, subjektu-objektu a energie- hmoty dáva príležitosť stať sa harmonickejším, otvorenejším a pružnejším človekom.

Kurz nás povedie k uvedomeniu si našich vykonštruovaných konceptov a z nich prameniacich sebareferencií a ponúkne nám nástroje pre transformáciu. Tak sa slobodne prejaví naša autentickosť pevne zakorenená v prítomnom momente.

Prirodzený stav „bytie samým sebou“ v zásade súvisí so vzájomným vzťahom medzi pozitívnym a negatívnym, životom a smrťou, telom a mysľou, subjektom a objektom. V našom „boji o prežitie”, ktoré charakterizuje existencia na dualistickej úrovni, sme pripútaní k tomu, čo nás podporuje a bránime sa pred tým, čo nás ohrozuje.

Nedostatok podpory je základom pre vznik rušivých emócií, ktoré sa spolu s konceptuálnou mysľou  postupne podieľajú na vzniku ďalších a ďalších vrstiev zraniteľných seba-identifikácií. Čím viac sa stotožňujeme s vonkajšou vrstvou, tým viac sa stávame nevyváženejšími, zraniteľnejšími a citlivejšími. Naše prirodzené vedomie má však schopnosť odhaliť zafixovaný obraz o sebe, t.j. naše koncepty a skúsenosti.

V našich vysoko racionálnych a technologických kultúrach už nie sme tak závislí od našich prirodzených schopností tela. Strácame ich alebo potláčame a prinášame tak ďalšie odcudzenie sebe, prírode a okoliu všeobecne. V dôsledku tejto straty tiež drasticky znižujeme prirodzené spojenie s našimi jemnými duševnými a fyzickými energiami a prichádzame o prirodzené spojenia so základnou, skutočnou povahou bytia. Preto sa spoliehame hlavne na mentálne vymyslenú predstavu o sebe, čo je jedným z hlavných dôvodov strachu a mentálneho chaosu.

Aby sme zvrátili tento proces prebiehajúceho odcudzenia od nášho základného a skutočného bytia, na kurze si precvičíme niekoľko metód s cieľom postupne si  uvedomovať rôzne vrstvy pevných predstáv o sebe samých a naučíme sa ako ich prekonávať. Účastníci si osvoja aj metódy na podporu a posilnenie prirodzenejšieho bytia.

V súlade s našimi schopnosťami budeme môcť vďaka týmto metódam ísť nad rámec povrchných mentálnych klamov o sebe a dostaneme sa znovu do kontaktu s dynamickou základňou našej bytosti.

Toto je stav, ktorý znižuje naše obavy a následné emócie a otvára naše vedomie pre hlboký bezpodmienečný pocit lásky a súcitu.

všetky kurzy
Waterfall_edited.jpg
Blízko k sebe, otvorení svetu

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Emocionálna sloboda

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Objavovanie prirodzených zdrojov energie v sebe

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Transformácia seba - smrť ega a znovuzrodenie seba

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Energie ako zdroj hlbšieho vhľadu a poznania

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Mandala - harmonizácia človeka a prírody

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Dzoghčen

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Boj so stresom

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Ja a neprítomnosť ja

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Realita tela-mysle

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Vnímanie a realita

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Staroveká múdrosť snov

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Láska a súcit

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Smrť - kľúč ku vzniku

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Za hranicami jazyka

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Pomoc v procese zomierania

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Selfreferencing - zažívanie seba samého

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Mindfulness - Prax štyroch pozorností

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Šamatha a vipassana

týždňový kurz

bottom of page