Smrť - kľúč ku vzniku

Starodávna indotibetská tradícia vníma existenciu človeka ako nepretržitý pohyb vzniku, bytia a zániku. Neustály pohyb nielenže poukazuje na protiklady života vo forme narodenia a smrti, ale aj na samotnú existenciu v každom časovom okamihu. Pre nás sprístupnená prax v extrahovanej podobe, je prostriedkom na transformáciu strachu zo zmeny a zo smrti a zároveň je i prostriedkom na rozvoj vyváženejšej, otvorenejšej a silnejšej osobnosti.

Strach vzniká vždy, keď je ohrozené to, s čím sa stotožňujeme. V podstate sa všetky druhy strachu spájajú so strachom vyvstávajúcim pri zmene a pri smrti. Ak sa stotožníme s niečím, čo je predmetom zmeny, zažívame prirodzene strach. Avšak ak sa nám podarí spojiť sa so svojou jemnejšou energiou – so základnou energiou, ktorá pokračuje počas celého procesu zmeny, zostaneme súčasťou prirodzeného procesu transformácie bez strachu.

Počas kurzu budeme používať cvičenia, pri ktorých sa pracuje so zmenou, predstavou smrti a zomierania. V cvičeniach zažijeme,  že sme súčasťou procesu zmeny, namiesto toho, aby sme stáli mimo tohto procesu. Naučíme sa transformovať strach zo zmeny a smrti a posilňovať tak prirodzenú dynamiku svojho bytia.

Dávni obyvatelia indotibetskej kultúry boli úzko spätí s prírodou a tak vedeli, ako využiť prirodzené procesy na vstupovanie do jemnejších úrovní vlastného bytia. Zistili, že stav smrti je najhlbším a najzjednocujúcejším zo všetkých prirodzených stavov. Posledný referenčný bod procesu smrti – zážitok povahy jasného svetla – sa považuje za kľúč k tomu, čo je  „za”.

Tento kurz sa natoľko nezaoberá prechodom do nedualistickej existencie ako skôr prezentáciou psychoterapeutických metód, ktoré Tarab Tulku Rinpočhe vyvinul na základe metodiky práce so stavom smrti na riešenie základných problémov osobného rozvoja. Podstata akéhokoľvek mentálneho problému sa dá nájsť vždy v špecifickom prepojení na vlastnú identitu. Použitím starodávnej tibetskej tradície transformácie prostredníctvom zážitku smrti, môžeme prejsť procesom smrti problematických štruktúr vlastnej identifikácie. Tým prekročíme navzájom prepojené mentálne štruktúry, ktoré vytvárajú zraniteľnú sebaidentitu, aby sme v sebe opäť nadobudli vnútornú silu.

Oboznámením sa s aspektmi tejto praxe navodenia stavu podobného smrti sa posilní náš zdravý a kreatívny život v súlade s našou ľudskou podstatou.

všetky kurzy
Blízko k sebe, otvorení svetu

víkendový kurz

Emocionálna sloboda

víkendový kurz

Objavovanie prirodzených zdrojov energie v sebe

víkendový kurz

Transformácia seba - smrť ega a znovuzrodenie seba

víkendový kurz

Energie ako zdroj hlbšieho vhľadu a poznania

víkendový kurz

Mandala - harmonizácia človeka a prírody

týždňový kurz

Dzoghčen

týždňový kurz

Boj so stresom

víkendový kurz

Ja a neprítomnosť ja

víkendový kurz

Realita tela-mysle

víkendový kurz

Vnímanie a realita

víkendový kurz

Staroveká múdrosť snov

týždňový kurz

Láska a súcit

týždňový kurz

Smrť - kľúč ku vzniku

víkendový kurz

Za hranicami jazyka

víkendový kurz

Pomoc v procese zomierania

víkendový kurz

Selfreferencing - zažívanie seba samého

víkendový kurz

Mindfulness - Prax štyroch pozorností

týždňový kurz

Šamatha a vipassana

týždňový kurz

O NÁS

Občianske združenie Tarab Inštitút Slovensko organizuje edukačné a rozvojové aktivity v systéme Jednota v Dualite.

ADRESA

+421 905 630 715

Hany Meličkovej 27
841 05 Bratislava

 

info@tarab-institut.sk

PRIHÁSIŤ SA K ODBERU SPRÁV

© 2020 by Tarab Institut Slovakia