top of page
Smrť - kľúč ku vzniku

Smrť - kľúč ku vzniku

Starodávna indotibetská tradícia vníma existenciu človeka ako nepretržitý pohyb vzniku, bytia a zániku. Neustály pohyb nielenže poukazuje na protiklady života vo forme narodenia a smrti, ale aj na samotnú existenciu v každom časovom okamihu. Pre nás sprístupnená prax v extrahovanej podobe, je prostriedkom na transformáciu strachu zo zmeny a zo smrti a zároveň je i prostriedkom na rozvoj vyváženejšej, otvorenejšej a silnejšej osobnosti.

Strach vzniká vždy, keď je ohrozené to, s čím sa stotožňujeme. V podstate sa všetky druhy strachu spájajú so strachom vyvstávajúcim pri zmene a pri smrti. Ak sa stotožníme s niečím, čo je predmetom zmeny, zažívame prirodzene strach. Avšak ak sa nám podarí spojiť sa so svojou jemnejšou energiou – so základnou energiou, ktorá pokračuje počas celého procesu zmeny, zostaneme súčasťou prirodzeného procesu transformácie bez strachu.

Počas kurzu budeme používať cvičenia, pri ktorých sa pracuje so zmenou, predstavou smrti a zomierania. V cvičeniach zažijeme,  že sme súčasťou procesu zmeny, namiesto toho, aby sme stáli mimo tohto procesu. Naučíme sa transformovať strach zo zmeny a smrti a posilňovať tak prirodzenú dynamiku svojho bytia.

Dávni obyvatelia indotibetskej kultúry boli úzko spätí s prírodou a tak vedeli, ako využiť prirodzené procesy na vstupovanie do jemnejších úrovní vlastného bytia. Zistili, že stav smrti je najhlbším a najzjednocujúcejším zo všetkých prirodzených stavov. Posledný referenčný bod procesu smrti – zážitok povahy jasného svetla – sa považuje za kľúč k tomu, čo je  „za”.

Tento kurz sa natoľko nezaoberá prechodom do nedualistickej existencie ako skôr prezentáciou psychoterapeutických metód, ktoré Tarab Tulku Rinpočhe vyvinul na základe metodiky práce so stavom smrti na riešenie základných problémov osobného rozvoja. Podstata akéhokoľvek mentálneho problému sa dá nájsť vždy v špecifickom prepojení na vlastnú identitu. Použitím starodávnej tibetskej tradície transformácie prostredníctvom zážitku smrti, môžeme prejsť procesom smrti problematických štruktúr vlastnej identifikácie. Tým prekročíme navzájom prepojené mentálne štruktúry, ktoré vytvárajú zraniteľnú sebaidentitu, aby sme v sebe opäť nadobudli vnútornú silu.

Oboznámením sa s aspektmi tejto praxe navodenia stavu podobného smrti sa posilní náš zdravý a kreatívny život v súlade s našou ľudskou podstatou.

všetky kurzy
Waterfall_edited.jpg
Blízko k sebe, otvorení svetu

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Emocionálna sloboda

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Objavovanie prirodzených zdrojov energie v sebe

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Transformácia seba - smrť ega a znovuzrodenie seba

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Energie ako zdroj hlbšieho vhľadu a poznania

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Mandala - harmonizácia človeka a prírody

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Dzoghčen

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Boj so stresom

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Ja a neprítomnosť ja

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Realita tela-mysle

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Vnímanie a realita

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Staroveká múdrosť snov

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Láska a súcit

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Smrť - kľúč ku vzniku

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Za hranicami jazyka

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Pomoc v procese zomierania

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Selfreferencing - zažívanie seba samého

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Mindfulness - Prax štyroch pozorností

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Šamatha a vipassana

týždňový kurz

bottom of page