Realita tela-mysle

REALITA TELA A MYSLE

Naše telo so svojimi zmyslami nám nastavuje mentálny rámec našich skúsenosti. Telo-myseľ, ako nerozlučný pár, má v indotibetskej tradícii rôzne úrovne, na ktorých vieme pracovať. Každá úroveň určuje špecifickú realitu, od konceptuálne podmienenej reality až po najjemnejšiu realitu jednoty subjektu a objektu. Na víkendovom kurze budeme skúmať a zažívať rozličné úrovne tela-mysle a reality za účelom seba-liečenia, pomaly sa vnárajúc hlbšie do nášho prirodzeného základu.

Čo je povahou tela-mysle?

Staroveká indotibetská tradícia má mnoho metód, ktoré vedú za povrchnú manifestáciu mysle. Niektoré z priamych metód sú napríklad Mahamudra, Dzogčhen, meditácie na Sunyatu. Avšak v našom bežnom stave sa plne identifikujeme s konceptuálnou mysľou a prináležiacimi emóciami, a tak strácame priamy kontakt s našou esenciou – jednotou tela-mysle, s ktorou pracujú uvedené priame metódy.

Povaha mysle je charakterizovaná ako vnútorná kvalita sal a rig (jasnosť / pohyb / stopa stelesnenia a princíp žiarivého „vedomia“), ktoré súvisia s mysľou a energiou hmoty. Aj keď je sal-rig základom, z ktorého sa objavuje a vyvíja akýkoľvek duševný a fyzický aspekt nás samých a zároveň je súčasťou každého stavu, táto jemná energia tela-mysle nie je dostupná v našom bežnom živote. V bežnom stave sa väčšinou stotožňujeme iba s konceptuálnou mysľou a súvisiacimi emóciami.

Na kurze budú uvedené rozličné originálne metódy, ktoré poskytnú skúsenosť a vhľad do povahy tela-mysle na rozličných úrovniach - na povrchnejších, ale i na jemnejších. Vhľad do vzťahu vzájomnej prepojenosti subjektu (telo-myseľ) a objektu (zažívaná realita).

Naučíme sa metódy za účelom rozvoja hlbšieho a úplnejšieho vzťahu subjektu-objektu.

Po prvé nám to umožní stíšiť konceptuálnu myseľ a emócie, ktoré ju sprevádzajú a poskytne priestor pre zažívanie priamejšieho a neinterpretovaného zmyslového vnímania. To prinesie vhľad do vytvárania si projekcií, ktoré inak považujeme za skutočnú realitu.

Po druhé sa naučíme zažívať hlbšiu úroveň celostného bytia, čo je jadrom nášho skutočného seba-uzdravovania, ako aj radikálneho psychoterapeutického liečenia.

všetky kurzy
Blízko k sebe, otvorení svetu

víkendový kurz

Emocionálna sloboda

víkendový kurz

Objavovanie prirodzených zdrojov energie v sebe

víkendový kurz

Transformácia seba - smrť ega a znovuzrodenie seba

víkendový kurz

Energie ako zdroj hlbšieho vhľadu a poznania

víkendový kurz

Mandala - harmonizácia človeka a prírody

týždňový kurz

Dzoghčen

týždňový kurz

Boj so stresom

víkendový kurz

Ja a neprítomnosť ja

víkendový kurz

Realita tela-mysle

víkendový kurz

Vnímanie a realita

víkendový kurz

Staroveká múdrosť snov

týždňový kurz

Láska a súcit

týždňový kurz

Smrť - kľúč ku vzniku

víkendový kurz

Za hranicami jazyka

víkendový kurz

Pomoc v procese zomierania

víkendový kurz

Selfreferencing - zažívanie seba samého

víkendový kurz

Mindfulness - Prax štyroch pozorností

týždňový kurz

Šamatha a vipassana

týždňový kurz

O NÁS

Občianske združenie Tarab Inštitút Slovensko organizuje edukačné a rozvojové aktivity v systéme Jednota v Dualite.

ADRESA

+421 905 630 715

Hany Meličkovej 27
841 05 Bratislava

 

info@tarab-institut.sk

PRIHÁSIŤ SA K ODBERU SPRÁV

© 2020 by Tarab Institut Slovakia