Blízko k sebe, otvorení svetu

V každodennom živote sú láska a súcit spojené so schopnosťou byť otvorení a úprimní sami k sebe a ostatným.

Byť otvorenými znamená vytvoriť si bez projekcií vnútorný priestor na prežívanie toho, čo v skutočnosti „je“. Obraz alebo predstava, ktorú máme o ostatných, závisí od vzťahu, ktorý si vytvoríme sami so sebou.

Ak sme voči sebe uzavretí, nezažívame svet harmonicky. Byť otvorenými znamená vytvoriť si vnútorný priestor na psychologickej i na energetickej úrovni a prežívať to, čo naozaj „je”, bez očakávaní a vopred naprogramovaných myšlienok. V stave otvorenosti nie sú pozitívne a negatívne aspekty vnímané ako protichodné, ale existujú popri sebe. Otvorenosť je prirodzene spojená s láskou a súcitom, ktoré potrebujú všetky ľudské bytosti.

V indickotibetskej tradícii je opakované prehlbovanie sa a objavovanie svojho vnútra predpokladom k sebapoznaniu. Takýto vhľad nám potom umožňuje byť v zdravom vzťahu k sebe, k druhým i k svetu.

Okrem tela, myšlienok, jazyka a emócií existuje iba jedna úroveň existencie, ktorá vychádza zo samotného pocitu bytia. Z tejto základnej úrovne bytia sa kontaktujeme s druhými. Ak sa teda pevne spojíme s naším prirodzeným stavom bytia, budeme sa sami v sebe cítiť silnými a nebudeme natoľko odkázaní na podporu zvonka. Vytvoríme tým priestor pre iných a dokážeme byť vo vzťahu s okolitým svetom bez obmedzujúcich projekcií. Tento postoj otvorenosti je počiatočným stupňom lásky a súcitu.

všetky kurzy
Blízko k sebe, otvorení svetu

víkendový kurz

Emocionálna sloboda

víkendový kurz

Objavovanie prirodzených zdrojov energie v sebe

víkendový kurz

Transformácia seba - smrť ega a znovuzrodenie seba

víkendový kurz

Energie ako zdroj hlbšieho vhľadu a poznania

víkendový kurz

Mandala - harmonizácia človeka a prírody

týždňový kurz

Dzoghčen

týždňový kurz

Boj so stresom

víkendový kurz

Ja a neprítomnosť ja

víkendový kurz

Realita tela-mysle

víkendový kurz

Vnímanie a realita

víkendový kurz

Staroveká múdrosť snov

týždňový kurz

Láska a súcit

týždňový kurz

Smrť - kľúč ku vzniku

víkendový kurz

Za hranicami jazyka

víkendový kurz

Pomoc v procese zomierania

víkendový kurz

Selfreferencing - zažívanie seba samého

víkendový kurz

Mindfulness - Prax štyroch pozorností

týždňový kurz

Šamatha a vipassana

týždňový kurz

O NÁS

Občianske združenie Tarab Inštitút Slovensko organizuje edukačné a rozvojové aktivity v systéme Jednota v Dualite.

ADRESA

+421 905 630 715

Hany Meličkovej 27
841 05 Bratislava

 

info@tarab-institut.sk

PRIHÁSIŤ SA K ODBERU SPRÁV

© 2020 by Tarab Institut Slovakia