top of page
Mandala - harmonizácia človeka a prírody

Mandala - harmonizácia človeka a prírody

Kurz Mandaly ponúka  praktické skúmanie a vyvažovanie základných elementov na mentálnej, fyzickej a energetickej úrovni. Skúmanie prebieha prostredníctvom kontemplácie, meditácie a spontánneho vyjadrovania - kreslenia mandaly. Kresba mandaly poukazuje na silné a slabšie stránky osobnosti, ktoré sa dajú harmonizovať tak, aby päť základných elementov fungovalo vyvážene a optimálne. Harmonické fungovanie základných životných síl je nevyhnutné pre zdravú existenciu jednotlivca.

Tradičná tibetská mandala kombinuje vo svojej štruktúre päť základných elementov, päť základných farieb a päť základných slabík, ktoré tvoria základ našej bytosti a prírody. Všetky sa ďalej spájajú s „piatimi základnými psychologickými / emocionálnymi postojmi“ a nakoniec s piatimi „vnútornými múdrosťami“, ktoré sú základom samotnej existencie.

Z pochopenia podstaty tradičnej mandaly vytvoril Tarab Tulku rinpoče metódy osobného rozvoja prostredníctvom spájania sa, obohacovania a vyvažovania piatich kvalít elementárnych energií na fyzickej, psychologickej a energetickej úrovni. Týmto spôsobom sa rozvíja zdravé spojenie s prírodnými energiami vnútornej a vonkajšej existencie. Počas kurzu sa jeho metódam budeme učiť a precvičovať ich.

Zároveň budú mať účastníci kurzu príležitosť vytvoriť a získať prehľad o svojich individuálnych osobných mandalách. Budú tak môcť vyjadriť a prehĺbiť tieto základné energetické kvality a odhaliť nedostatky, na ktorých sa bude pracovať.

Účastníci dostanú možnosť preskúmať rôzne vlastnosti mandaly a podľa svojich najlepších schopností harmonizovať, liečiť a odhaliť súvislosti svojho systému v súlade so starodávnou indotibetskou múdrosťou mandaly.

Obsah seminára :

Filozofia / psychológia

  • Vysvetlíme si v čom spočíva princíp mandaly na univerzálnej a individuálnej úrovni.

  • Zoznámime sa s piatimi základnými silami – elementami: zem, voda, oheň, vzduch a priestor, ktoré sú jej harmonickou súčasťou.

  • Každý deň sa zameriame na jeden element a budeme ho skúmať.

Meditačné cvičenia

  • Teoretické učenie budeme striedať s meditačnými cvičeniami a skúsenosti z cvičení sa naučíme aplikovať v bežnom živote.

  • Každá skúsenosť bude návodom ako na sebe pracovať a stať sa majstrom vlastného života.

Spontánna kresba / Terapia umením

  • Osobné zážitky pociťovania piatich elementov budeme vyjadrovať spontánnou kresbou; bude to skôr hra s farbami bez prílišného racionálneho rozmýšľania.

  • V závere bude možnosť kresby konzultovať s terapeutkou a odkryť súlad (nesúlad) elementov individuálnej mandaly.

všetky kurzy
Waterfall_edited.jpg
Blízko k sebe, otvorení svetu

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Emocionálna sloboda

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Objavovanie prirodzených zdrojov energie v sebe

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Transformácia seba - smrť ega a znovuzrodenie seba

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Energie ako zdroj hlbšieho vhľadu a poznania

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Mandala - harmonizácia človeka a prírody

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Dzoghčen

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Boj so stresom

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Ja a neprítomnosť ja

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Realita tela-mysle

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Vnímanie a realita

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Staroveká múdrosť snov

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Láska a súcit

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Smrť - kľúč ku vzniku

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Za hranicami jazyka

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Pomoc v procese zomierania

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Selfreferencing - zažívanie seba samého

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Mindfulness - Prax štyroch pozorností

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Šamatha a vipassana

týždňový kurz

bottom of page