top of page
Láska a súcit

Láska a súcit

Zažívanie hlbokej, bezpodmienečnej lásky a súcitu závisí od schopnosti byť otvorený voči sebe samému a  ostatným bez odstupu, či obrany. Ak sme otvorení, máme vnútorný priestor na prežívanie toho, čo práve „je”, bez projekcií a očakávaní.

Metódy, ktoré rozvinul tibetský láma Tarab Tulku rinpoče, pomôžu účastníkom prejsť vrstvami mentálnych a emocionálnych výtvorov, s ktorými sa stotožňujeme. To nám umožní zažiť a položiť na prvé miesto prirodzený vnútorný rozmer, ktorého podstatnou charakteristikou je pocit bytia bez potreby vonkajšej podpory.

Keď sme pevne ukotvení v prirodzenom stave bytia, bez potreby podpory zvonka, cítime sa silní sami v sebe a môžeme nebojácne prijať všetko, čo život prináša: so zvedavosťou, záujmom a trvalou láskou.

Kurz “Láska a súcit” je súčasťou výuky J.D. (Jednoty v Dualite), Modul IV, týždeň 1. Je však prístupný aj pre ostatných záujemcov, ktorí majú  záujem o otázku rozvoja lásky a súcitu a prirodzeného konania založeného na nepodmienenej otvorenosti, láske.

Týždenný kurz “Láska a súcit” obsahuje praktickú časť, kde sa budeme učiť a postupne trénovať radu meditácií zameraných na harmonizáciu človeka a prírody založených na budhistickej tradícii Mandžušrího Múdrosti a línie Maitrea.

všetky kurzy
Waterfall_edited.jpg
Blízko k sebe, otvorení svetu

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Emocionálna sloboda

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Objavovanie prirodzených zdrojov energie v sebe

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Transformácia seba - smrť ega a znovuzrodenie seba

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Energie ako zdroj hlbšieho vhľadu a poznania

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Mandala - harmonizácia človeka a prírody

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Dzoghčen

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Boj so stresom

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Ja a neprítomnosť ja

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Realita tela-mysle

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Vnímanie a realita

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Staroveká múdrosť snov

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Láska a súcit

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Smrť - kľúč ku vzniku

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Za hranicami jazyka

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Pomoc v procese zomierania

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Selfreferencing - zažívanie seba samého

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Mindfulness - Prax štyroch pozorností

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Šamatha a vipassana

týždňový kurz

bottom of page