Láska a súcit

Zažívanie hlbokej, bezpodmienečnej lásky a súcitu závisí od schopnosti byť otvorený voči sebe samému a  ostatným bez odstupu, či obrany. Ak sme otvorení, máme vnútorný priestor na prežívanie toho, čo práve „je”, bez projekcií a očakávaní.

Metódy, ktoré rozvinul tibetský láma Tarab Tulku rinpoče, pomôžu účastníkom prejsť vrstvami mentálnych a emocionálnych výtvorov, s ktorými sa stotožňujeme. To nám umožní zažiť a položiť na prvé miesto prirodzený vnútorný rozmer, ktorého podstatnou charakteristikou je pocit bytia bez potreby vonkajšej podpory.

Keď sme pevne ukotvení v prirodzenom stave bytia, bez potreby podpory zvonka, cítime sa silní sami v sebe a môžeme nebojácne prijať všetko, čo život prináša: so zvedavosťou, záujmom a trvalou láskou.

Kurz “Láska a súcit” je súčasťou výuky J.D. (Jednoty v Dualite), Modul IV, týždeň 1. Je však prístupný aj pre ostatných záujemcov, ktorí majú  záujem o otázku rozvoja lásky a súcitu a prirodzeného konania založeného na nepodmienenej otvorenosti, láske.

Týždenný kurz “Láska a súcit” obsahuje praktickú časť, kde sa budeme učiť a postupne trénovať radu meditácií zameraných na harmonizáciu človeka a prírody založených na budhistickej tradícii Mandžušrího Múdrosti a línie Maitrea.

všetky kurzy
Blízko k sebe, otvorení svetu

víkendový kurz

Emocionálna sloboda

víkendový kurz

Objavovanie prirodzených zdrojov energie v sebe

víkendový kurz

Transformácia seba - smrť ega a znovuzrodenie seba

víkendový kurz

Energie ako zdroj hlbšieho vhľadu a poznania

víkendový kurz

Mandala - harmonizácia človeka a prírody

týždňový kurz

Dzoghčen

týždňový kurz

Boj so stresom

víkendový kurz

Ja a neprítomnosť ja

víkendový kurz

Realita tela-mysle

víkendový kurz

Vnímanie a realita

víkendový kurz

Staroveká múdrosť snov

týždňový kurz

Láska a súcit

týždňový kurz

Smrť - kľúč ku vzniku

víkendový kurz

Za hranicami jazyka

víkendový kurz

Pomoc v procese zomierania

víkendový kurz

Selfreferencing - zažívanie seba samého

víkendový kurz

Mindfulness - Prax štyroch pozorností

týždňový kurz

Šamatha a vipassana

týždňový kurz

O NÁS

Občianske združenie Tarab Inštitút Slovensko organizuje edukačné a rozvojové aktivity v systéme Jednota v Dualite.

ADRESA

+421 905 630 715

Hany Meličkovej 27
841 05 Bratislava

 

info@tarab-institut.sk

PRIHÁSIŤ SA K ODBERU SPRÁV

© 2020 by Tarab Institut Slovakia