top of page
Modul 2 týždeň 4 Neduálna transformácia

Modul 2 týždeň 4 Neduálna transformácia

Modul II: JD osobný rozvoj

Tieto kurzy osobného rozvoja Jednoty v Dualite zdôrazňujú základné vzájomné vzťahy subjekt-objekt, telomyseľ, pole potenciálu – hmota, v teórii a praxi.


Modul II, 1: Jedinečná prezentácia všetkých typov mysle, ktoré vždy fungujú na základe stelesnenia, ktoré sú kategorizované pod tripartitou vyjadrenou špecifickou terminológiou JD: (a) konceptuálna myseľ (b) obrazová myseľ, (c) pocitové/zjednocujúce typy myslí. Pristúpili sme k skutočne geniálnemu a zrozumiteľnému mapovaniu typov a úrovní vzájomných vzťahov tela a mysle.


Modul II, 2: Štúdium dynamiky rôznych typov mysle a ako súvisia s podvedomou a univerzálnou úrovňou existencie. Uvedomenie, aký vplyv majú seba-vzťažné otlačky na náš život podľa toho, v akej seba-vzťažnosti sa nachádzame, čo spôsobuje, že seba–vzťažnosti sú priehľadné na to, aby sa mohli začať meniť, aby sme dokázali lepšie zažívať realitu.


Modul II, 3: Skúmanie a znovu objavovanie našich vnútorných zdrojov a schopností, ktoré ako ľudské bytosti máme, aby sme zmenili svoj seba-pocit a seba-vzťažné štruktúry, ktoré automaticky vyvstávajú a riadia náš život. Budeme viac rozvíjať a hľadať vonkajšie zdroje, ktoré sú užitočnou pomocou a nevyhnutnosťou, ak pristupujeme k hlbšiemu pocitu bytia/zdravosti, čo umožňuje vykonať duálnu transformáciu problematických ústredných štruktúr. K tomu, aby sme znovu ovládli seba samých, a tým dosiahli vonkajšiu a vnútornú slobodu.


Modul II, 4: Objavovanie neduálnej transformácie problematických ústredných štruktúr tým, že postupne participujeme na procese smrti rušivých seba-vzťažností a otvárame sa možnosti prečistiť deštruktívne podvedomé, podmieňujúce štruktúry. Bude sprístupnený prenikavý vhľad do podobností medzi procesom umierania, procesom vyššej meditácie a neduálnou transformáciou.

2. skúška: Objasnenie a zdieľanie s inými účastníkmi kurzu náhľadu JD a osobného rozvoja na základe pochopenia, ktoré sme si osvojili a skúseností Modulu I a II.


Modul II - 2 dňové kurzy: kontaktovanie a prehlbovanie vnútorných osobných schopností v spojitosti:

  • Blízkosť k sebe, otvorenosť svetu (úvod do lásky a súcitu)

  • Transformácia „seba“ z pohľadu bdelej pozornosti

  • Mandala – vyváženie základných síl existencie, základ východnej medicíny a tantrickej tradície

Navyše: 2 individuálne sedenia v JD osobnom rozvoji (1 hodina na sedenie).

V období medzi výukov, sa účastníci lokálne stretávajú s priateľmi z kurzu na to, aby spolu diskutovali o JD materiály a praktizovali cvičenia, ktoré sa naučili.

všetky kurzy
Waterfall_edited.jpg
Blízko k sebe, otvorení svetu

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Emocionálna sloboda

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Objavovanie prirodzených zdrojov energie v sebe

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Transformácia seba - smrť ega a znovuzrodenie seba

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Energie ako zdroj hlbšieho vhľadu a poznania

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Mandala - harmonizácia človeka a prírody

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Dzoghčen

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Boj so stresom

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Ja a neprítomnosť ja

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Realita tela-mysle

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Vnímanie a realita

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Staroveká múdrosť snov

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Láska a súcit

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Smrť - kľúč ku vzniku

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Za hranicami jazyka

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Pomoc v procese zomierania

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Selfreferencing - zažívanie seba samého

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Mindfulness - Prax štyroch pozorností

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Šamatha a vipassana

týždňový kurz

bottom of page