top of page
Modul 1 týždeň 2 Sautrantika

Modul 1 týždeň 2 Sautrantika

Modul I: JD veda mysle a reality

V týchto základných štyroch kurzoch budeme študovať špecifické aspekty štyroch vnútorných vied mysle a reality, ktoré sú základom ďalšej aplikácie Jednoty v Dualite tak, ako sú v Moduloch II, III a IV. V spojitosti s JD osobným rozvojom budú použité vybrané cvičenia, aby bol študijný materiál sprístupnený v rámci vlastnej skúsenosti, čo umožňuje integráciu teoretického poznania.

Modul I, 1: Vaibhášika – štúdium kladie dôraz na povahu vzájomného vzťahu medzi subjektom a objektom so špecifickým zameraním na šesť rôznych typov myslí, tj. päť zmyslových myslí (videnie, počutie, atď.) a 6.myseľ, ktorú tvorí konceptuálna, premýšľajúca myseľ – čo predstavuje základ pochopenia vzájomného vzťahu subjektu (myseľ) a objektu (jav) – na základe veľkej zbierky Abhidharmy od Vasubandhua.

Modul I, 2: Sautrantika – dôležité štúdium epistemológie, v súvislosti s učencami a jogínmi slávnej univerzity Nálanda – Dignágom a Dharmakírtim, so špecifickým dôrazom na analýzu povahy konceptuálnej mysle a odpovedajúcej konceptuálnej reality, čo pomáha rozlíšeniu medzi týmto pólom mysle a zmyslovým pólom.

Modul I, 3: Jógačára – štúdium Asangu, Sthiramatiho a Vasubhandua (slávni učenci univerzity Nálanda, India) o zákonoch evolúcie v spojitosti s realitou – čo zahŕňa prvotnú, univerzálnu a individuálnu úroveň. Otvorenie sa pochopeniu toho, čo je povahou mysle v poňatí starodávnej východnej tradície, čo nás privedie ďaleko za osobnú rovinu mysle. Tieto vysvetlenia sú potravou pre myseľ v súvislosti s odpoveďami na mnohé otázky o povahe potenciálneho poľa existencie a jej vzťahu k referenčnému objektu (hmota, myseľ (osobná / transpersonálna, vedomá / podvedomá) a im odpovedajúce póly objektu.

Modul I, 4: Madhjamaka – prekvapujúco moderná analýza základnej povahy prirodzených zákonitostí hmoty (referenčnej reality), spojená s Nágárdžunom (označovaný ako druhý Budha) a Čandrakírtim (slávni učenci a jogíni Nálandy). Tieto prirodzené zákonitosti odpovedajú modernej vede, ale navyše majú špecifický vhľad v tom zmysle, že chápu tieto zákonitosti na základe vzájomných vzťahov, o ktorých sa diskutuje v predchádzajúcich školách. Podobne, štúdium povahy seba-vzťažnosti, ktoré končí vhľadom, že všetko (myseľ, hmota aj zažívaná realita) je vzťahové, bez akejkoľvek konečnej referencie, čo odpovedá modernej vede.

1. skúška: písomná skúška o štyroch školách mysle a reality, po čom nasledovala diskusia v pléne.

všetky kurzy
Waterfall_edited.jpg
Blízko k sebe, otvorení svetu

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Emocionálna sloboda

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Objavovanie prirodzených zdrojov energie v sebe

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Transformácia seba - smrť ega a znovuzrodenie seba

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Energie ako zdroj hlbšieho vhľadu a poznania

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Mandala - harmonizácia človeka a prírody

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Dzoghčen

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Boj so stresom

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Ja a neprítomnosť ja

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Realita tela-mysle

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Vnímanie a realita

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Staroveká múdrosť snov

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Láska a súcit

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Smrť - kľúč ku vzniku

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Za hranicami jazyka

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Pomoc v procese zomierania

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Selfreferencing - zažívanie seba samého

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Mindfulness - Prax štyroch pozorností

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Šamatha a vipassana

týždňový kurz

bottom of page