My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Víkendový UD retreat aj pre verejnosť

Víkendový UD retreat aj pre verejnosť

19.6.2021 emocionalna sloboda

4.2.2020 m3w1 trening ud

27.3. Boj so stresom

15.11.2014 Festival tibetských filmov

28.11.2014 Mindfulness

24.01.2015 Telo, myseľ, realita a ich vzájomné prepojenie

21.02.2015 Losar

11.03.2015 M1W1 Vaibhášika

18.04.2015 M1W1 Vaibhášika - opakovanie

30.05.2015 M1W2 Sautrantika

23.07 2015 Medzinárodné záverečné skúšky študentov JD