top of page
M3 W2  Umenie vzťahov - 2. časť

ONLINE

cez ZOOM

2. 8. - 6. 8. 2024 Modul 3 týždeň 2

tréning UD - modul 3, týždeň 2

Registračný formulár >>

bottom of page