top of page
Blízko k sebe, otvorení svetu

ONLINE

cez ZOOM

20. 5. - 21. 5. 2022 Blízko k sebe, otvorení svetu

víkendový kurz

Časový rozvrh kurzu:

Piatok - 18.00 - 20.30

Sobota - 09:30 - 18:00


Príspevok za seminár je 40 Eur, členovia TIS 30 Eur.

Cecilia Innanen
Registračný formulár >>

Cecilia Innanen

Lektorka v systéme Unity in Duality

Má dlhoročnú skúsenosť ako psychoterapeutka, učiteľka a trénerka. Cecilia nasledovala učenie Jednota v Dualite pod vedením Tarab Tulku Rinpočeho a Lene Handberg od roku 1985.V súčasnosti pracuje ako učiteľka a psychoterapeutka vo Fínsku. Je riaditeľkou fínskeho Tarab inštitútu.

V každodennom živote sú láska a súcit spojené so schopnosťou byť otvorení a úprimní sami k sebe a ostatným.

Byť otvorenými znamená vytvoriť si bez projekcií vnútorný priestor na prežívanie toho, čo v skutočnosti „je“. Obraz alebo predstava, ktorú máme o ostatných, závisí od vzťahu, ktorý si vytvoríme sami so sebou.

Ak sme voči sebe uzavretí, nezažívame svet harmonicky. Byť otvorenými znamená vytvoriť si vnútorný priestor na psychologickej i na energetickej úrovni a prežívať to, čo naozaj „je”, bez očakávaní a vopred naprogramovaných myšlienok. V stave otvorenosti nie sú pozitívne a negatívne aspekty vnímané ako protichodné, ale existujú popri sebe. Otvorenosť je prirodzene spojená s láskou a súcitom, ktoré potrebujú všetky ľudské bytosti.

V indickotibetskej tradícii je opakované prehlbovanie sa a objavovanie svojho vnútra predpokladom k sebapoznaniu. Takýto vhľad nám potom umožňuje byť v zdravom vzťahu k sebe, k druhým i k svetu.

Okrem tela, myšlienok, jazyka a emócií existuje iba jedna úroveň existencie, ktorá vychádza zo samotného pocitu bytia. Z tejto základnej úrovne bytia sa kontaktujeme s druhými. Ak sa teda pevne spojíme s naším prirodzeným stavom bytia, budeme sa sami v sebe cítiť silnými a nebudeme natoľko odkázaní na podporu zvonka. Vytvoríme tým priestor pre iných a dokážeme byť vo vzťahu s okolitým svetom bez obmedzujúcich projekcií. Tento postoj otvorenosti je počiatočným stupňom lásky a súcitu.

bottom of page