top of page
M2W3 Duálna transformácia

ONLINE

cez ZOOM

7. 10. - 11. 10. 2022 Modul 2 týždeň 3 Duálna transformácia

tréning UD - modul 2, týždeň 3

Lene Handberg
Registračný formulár >>

Lene Handberg

Riaditeľka vzdelávania Unity in Duality

Vyštudovala analytickú psychológiu / psychoterapiu, bioenergetiku a tibetológiu v Kodani. Spolu s Tarab Tulku Rinpočem rozvinula systém Jednota v Dualite. Po jeho smrti v roku 2004 formálne prevzala výuku a viac ako 25 rokov pôsobí ako riaditeľka pre vzdelávanie v Tarab Institute International, ktorý zastrešuje národné Tarab inštitúty v Nemecku, Fínsku, Francúzsku, Veľkej Británii, Švédsku, Holandsku, Slovensku, Śpanielsku a v Indii.
Napísala niekoľko článkov a kníh a venuje sa spracovávaniu vzácnych prác Tarab Tulku Rinpočeho, aby boli prístupné pre záujemcov o štúdium. Lene Handberg je riaditeľkou Tarab Lingu v Indii.

Modul II: JD osobný rozvoj

Tieto kurzy osobného rozvoja Jednoty v Dualite zdôrazňujú základné vzájomné vzťahy subjekt-objekt, telomyseľ, pole potenciálu – hmota, v teórii a praxi.


Modul II, 1: Jedinečná prezentácia všetkých typov mysle, ktoré vždy fungujú na základe stelesnenia, ktoré sú kategorizované pod tripartitou vyjadrenou špecifickou terminológiou JD: (a) konceptuálna myseľ (b) obrazová myseľ, (c) pocitové/zjednocujúce typy myslí. Pristúpili sme k skutočne geniálnemu a zrozumiteľnému mapovaniu typov a úrovní vzájomných vzťahov tela a mysle.


Modul II, 2: Štúdium dynamiky rôznych typov mysle a ako súvisia s podvedomou a univerzálnou úrovňou existencie. Uvedomenie, aký vplyv majú seba-vzťažné otlačky na náš život podľa toho, v akej seba-vzťažnosti sa nachádzame, čo spôsobuje, že seba–vzťažnosti sú priehľadné na to, aby sa mohli začať meniť, aby sme dokázali lepšie zažívať realitu.


Modul II, 3: Skúmanie a znovu objavovanie našich vnútorných zdrojov a schopností, ktoré ako ľudské bytosti máme, aby sme zmenili svoj seba-pocit a seba-vzťažné štruktúry, ktoré automaticky vyvstávajú a riadia náš život. Budeme viac rozvíjať a hľadať vonkajšie zdroje, ktoré sú užitočnou pomocou a nevyhnutnosťou, ak pristupujeme k hlbšiemu pocitu bytia/zdravosti, čo umožňuje vykonať duálnu transformáciu problematických ústredných štruktúr. K tomu, aby sme znovu ovládli seba samých, a tým dosiahli vonkajšiu a vnútornú slobodu.


Modul II, 4: Objavovanie neduálnej transformácie problematických ústredných štruktúr tým, že postupne participujeme na procese smrti rušivých seba-vzťažností a otvárame sa možnosti prečistiť deštruktívne podvedomé, podmieňujúce štruktúry. Bude sprístupnený prenikavý vhľad do podobností medzi procesom umierania, procesom vyššej meditácie a neduálnou transformáciou.

2. skúška: Objasnenie a zdieľanie s inými účastníkmi kurzu náhľadu JD a osobného rozvoja na základe pochopenia, ktoré sme si osvojili a skúseností Modulu I a II.


Modul II - 2 dňové kurzy: kontaktovanie a prehlbovanie vnútorných osobných schopností v spojitosti:

  • Blízkosť k sebe, otvorenosť svetu (úvod do lásky a súcitu)

  • Transformácia „seba“ z pohľadu bdelej pozornosti

  • Mandala – vyváženie základných síl existencie, základ východnej medicíny a tantrickej tradície

Navyše: 2 individuálne sedenia v JD osobnom rozvoji (1 hodina na sedenie).

V období medzi výukov, sa účastníci lokálne stretávajú s priateľmi z kurzu na to, aby spolu diskutovali o JD materiály a praktizovali cvičenia, ktoré sa naučili.

bottom of page