top of page
31.03.2017 Selfreferencing

ONLINE

cez ZOOM

30. 3. - 1. 4. 2017 Selfreferencing - zažívanie seba samého

víkendový kurz

Cecilia Innanen
Registračný formulár >>

Cecilia Innanen

Lektorka v systéme Unity in Duality

Má dlhoročnú skúsenosť ako psychoterapeutka, učiteľka a trénerka. Cecilia nasledovala učenie Jednota v Dualite pod vedením Tarab Tulku Rinpočeho a Lene Handberg od roku 1985.V súčasnosti pracuje ako učiteľka a psychoterapeutka vo Fínsku. Je riaditeľkou fínskeho Tarab inštitútu.

Čo môžeme sami urobiť, aby sme sa stali majstrami vlastného života a dokázali transformovať škodlivé návyky a emócie? Aké prirodzené zdroje máme k dispozícii, aby sme si mohli pomôcť sami a nemuseli hľadať podporu zvonku?

Vďaka objasneniu teórie a meditačným cvičeniam nám kurz umožní nielen objaviť svoj zdravší, prirodzenejší základ ale aj vyskúšať si, ako sa zmenou nezdravej seba-identifikácie (selfreferencing) mení naša realita.

Podľa učenia budhizmu sa každá žijúca entita pevne drží svojho „ja”, ktoré považuje za niečo, čo existuje nezávisle a samo o sebe.

Tento kurz nám pomôže pochopiť, že táto sama o sebe existujúca predstava nášho „ja” je ilúziou. To, čoho sa tak pevne držíme, je v podstate naša seba-identifikácia, ktorá sa odvíja od momentálnej úlohy, ktorú hráme v osobnom alebo pracovnom živote a nášho sebahodnotenia v aktuálnej situácii. Aj táto skutočnosť je dôkazom, že sme ovládaní širokým spektrom rôznych seba-identifikácií, ich rôznych úrovní v závislosti od okolností a teda naše „ja” neexistuje samo o sebe.

Seba-identifikácia, s ktorou sa v ktoromkoľvek danom momente stotožňujeme alebo ku ktorej v ktoromkoľvek momente smerujeme, je jadrom, okolo ktorého sa odvíja naša realita. Je preto kľúčom k transformácii našej nezdravej skúsenosti reality. Veľa času trávime snahou ovládnuť našu realitu manipuláciou nás i okolia. Namiesto toho by sme si stále viac mali uvedomovať svoj sebareferenčný pocit a potrebu byť s ním v kontakte. Iba vtedy môžeme získať skutočnú príležitosť transformovať pocit na zdravší a stať sa majstrami vlastnej reality.

Iným spôsobom by sme mohli povedať, že živé bytosti, ktoré existujú bežným dualistickým spôsobom, držia vedome alebo nevedome existenciu ilúzie svojho nezávislého „ja” na energetickej úrovni. Ak uvoľníme túto ilúziu držania seba samého, ktoré nezávisle neexistuje, potom môžeme dosiahnuť hlbšiu podstatu nášho bytia a objaviť jeho dynamickú povahu.

Počas víkendového kurzu „Self-referencing” preskúmame všetky tieto úrovne v teórii aj praxi a získame nástroje na transformáciu našich problematických každodenných životných skúseností.

bottom of page