top of page
27.07.2015 Shine

ONLINE

cez ZOOM

26. 7. - 1. 8. 2015 Šamatha a vipassana

týždňový kurz

Lene Handberg
Registračný formulár >>

Lene Handberg

Riaditeľka vzdelávania Unity in Duality

Vyštudovala analytickú psychológiu / psychoterapiu, bioenergetiku a tibetológiu v Kodani. Spolu s Tarab Tulku Rinpočem rozvinula systém Jednota v Dualite. Po jeho smrti v roku 2004 formálne prevzala výuku a viac ako 25 rokov pôsobí ako riaditeľka pre vzdelávanie v Tarab Institute International, ktorý zastrešuje národné Tarab inštitúty v Nemecku, Fínsku, Francúzsku, Veľkej Británii, Švédsku, Holandsku, Slovensku, Śpanielsku a v Indii.
Napísala niekoľko článkov a kníh a venuje sa spracovávaniu vzácnych prác Tarab Tulku Rinpočeho, aby boli prístupné pre záujemcov o štúdium. Lene Handberg je riaditeľkou Tarab Lingu v Indii.

Meditácie Šamatha a Vipassana (utíšenia, jednobodovej koncentrácie a vhľadu) sú vstupnou bránou na ceste k neduálnemu poznaniu reality. Sú účinným nástrojom pre každého so záujmom o duchovný rozvoj bez prítomnosti kultúrnych, spoločenských a náboženských obmedzení.

Ich význam budeme skúmať v rámci univerzálneho učenia Tarab Tulku Rinpočheho U.D. (Jednota v Dualite), ktoré vychádza zo starovekej indotibetskej vedy o mysli a javoch.

V tréningu Šamatha a Vipassana použijeme na vstup do hlbších skúseností stavu semi-šamathy techniku vizualizácie farieb, elementov, zvuku a povahy mysle. Na tomto základe sa pokúsime využiť jemné sily intelektu na tréning semi-vipassany prehlbujúc tak priamu skúsenosť seba a nášho porozumenia vzájomne prepojenej reality.

Šamatha má povahu meditatívnej absorbcie (samádhi) a opisuje rad stavov jednoty, ktoré vedú k stále hlbšiemu a silnejšiemu prežívaniu jednoty tela a mysle, ktoré sú potrebné na postup na duchovnej ceste. V tomto procese sa konceptuálna a obrazová realita zjemní / stratí a nakoniec v 3. úrovni meditácie zostane iba spojenie „pocitovej mysle“ subjektu - objektu, tela - mysle a hmoty - energie (potenciálne pole).

V tradícii možno Vipassanu opísať na základe jednoty jemného tela, mysle a jemnej reality na rôznych úrovniach existencie, ako meditatívny prostriedok využívajúci kapacitu jemnej konceptuálnej mysle (Tib. Sherab), ktorá podporuje realizáciu, postupujúc smerom k „povahe prázdnoty mysle a javov“.


bottom of page