25.07.2016 Dzogčen

ONLINE

cez ZOOM

24. 7. - 29. 7. 2016 Dzoghčen

týždňový kurz

Registračný formulár >>
Lene Handberg

Lene Handberg

Riaditeľka vzdelávania Unity in Duality

Psychoterapeutka, študovala psychológiu a tibetológiu na Univerzite v Kodani. Dodatočne študovala analytickú psychológiu/psychoterapiu a bioenergetiku a pracovala so škótskym psychiatrom Ronaldom D. Laingom, významnou osobnosťou v oblasti antipsychiatrie.

V súčasnej dobe sa pojem pozornosť používa na označenie psychologického procesu, v ktorom zámerne privádzame našu pozornosť k čomukoľvek, čo sa práve odohráva v prítomnej chvíli, bez posudzovania alebo výkladu. Ide o stav aktívnej, otvorenej pozornosti. Je spoľahlivo preukázané, že takýto typ pozornosti má priaznivé psychologické, emocionálne i telesné účinky na ľudské zdravie.


Na tomto seminári pod cvičením Štyroch pozorností rozumieme tradičné budhistické meditácie: meditácia pozornosti na telo, meditácia pozornosti na pocity, meditácia pozornosti na myseľ a meditácia pozornosti na javy.


K meditáciám budeme pristupovať podľa učenia Univerzity Nálanda v severnej Indii, sprístupneného Tarab Tulkum Rinpočem. To znamená, že budeme používať náhľad Vnútornej vedy mysle a javov, tak ako ho vysvetlil Tarab Tulku Rinpoče v učení Jednoty v dualite. Základné princípy učenia Jednoty v dualite sú vzájomne prepojená povaha „subjektu - objektu“, „tela – mysle“ a „hmoty – energie“ (potenciálneho poľa).


Skúmanie a zažívanie rôznych úrovní pozornosti a pozvoľné prehlbovanie skúsenosti s naším prirodzeným a zdravým základom, nám poskytne nástroje k premene zažívania každodenného života, či už v osobnom rozvoji, alebo v odbornej terapeutickej praxi.


Tento systematický prístup k pozornosti sa rozvíja postupne a umožňuje výskum rôznych funkcií mysle. Súčasne nám otvára jemnejšie aspekty mysle a jemnejšie zažívanie skutočnosti.


Podľa Tarab Tulku Rinpočeho potrebujeme dosiahnuť šamathu (tib.šine), aby sme mohli prevádzať meditácie pozornosti spôsobom, akým boli pôvodne zamýšľané a praktizované. Šamatha (šine) je samadhi alebo jednobodový stav, založený na jemnom tele. Umožňuje prístup k blaženému stavu tela-mysle a k vizualizácii tak jasnej, akoby sme sa dívali fyzickým zrakom. Cvičenia pozornosti sú skúmajúce praxe a pôvodne patrili k pokročilejším metódam.


Seminár ponúka príležitosť preskúmať cvičenia pozornosti z nášho súčasného stavu. Dáva nám praktické a veľmi užitočné nástroje opätovného spájania sa pre základné uzemnenie sa i pre vhľad do vlastného zažívania reality. Na hlbšej úrovni nám meditácie Štyroch pozorností ukazujú cestu, ako sa stať pánmi vo vlastnom dome a ako dobre zvládnuť spôsob rozvíjania našej reality.


Svojou náplňou je tento kurz zaujímavý pre ľudí zo všetkých sfér života, vrátane odborníkov z oblasti psychológie, psychiatrie a psychoterapie.