top of page
24.01.2015 Telo, myseľ, realita a ich vzájomné prepojenie

ONLINE

cez ZOOM

23. 1. - 24. 1. 2015 Realita tela-mysle

víkendový kurz

Cecilia Innanen
Registračný formulár >>

Cecilia Innanen

Lektorka v systéme Unity in Duality

Má dlhoročnú skúsenosť ako psychoterapeutka, učiteľka a trénerka. Cecilia nasledovala učenie Jednota v Dualite pod vedením Tarab Tulku Rinpočeho a Lene Handberg od roku 1985.V súčasnosti pracuje ako učiteľka a psychoterapeutka vo Fínsku. Je riaditeľkou fínskeho Tarab inštitútu.

REALITA TELA A MYSLE

Naše telo so svojimi zmyslami nám nastavuje mentálny rámec našich skúsenosti. Telo-myseľ, ako nerozlučný pár, má v indotibetskej tradícii rôzne úrovne, na ktorých vieme pracovať. Každá úroveň určuje špecifickú realitu, od konceptuálne podmienenej reality až po najjemnejšiu realitu jednoty subjektu a objektu. Na víkendovom kurze budeme skúmať a zažívať rozličné úrovne tela-mysle a reality za účelom seba-liečenia, pomaly sa vnárajúc hlbšie do nášho prirodzeného základu.

Čo je povahou tela-mysle?

Staroveká indotibetská tradícia má mnoho metód, ktoré vedú za povrchnú manifestáciu mysle. Niektoré z priamych metód sú napríklad Mahamudra, Dzogčhen, meditácie na Sunyatu. Avšak v našom bežnom stave sa plne identifikujeme s konceptuálnou mysľou a prináležiacimi emóciami, a tak strácame priamy kontakt s našou esenciou – jednotou tela-mysle, s ktorou pracujú uvedené priame metódy.

Povaha mysle je charakterizovaná ako vnútorná kvalita sal a rig (jasnosť / pohyb / stopa stelesnenia a princíp žiarivého „vedomia“), ktoré súvisia s mysľou a energiou hmoty. Aj keď je sal-rig základom, z ktorého sa objavuje a vyvíja akýkoľvek duševný a fyzický aspekt nás samých a zároveň je súčasťou každého stavu, táto jemná energia tela-mysle nie je dostupná v našom bežnom živote. V bežnom stave sa väčšinou stotožňujeme iba s konceptuálnou mysľou a súvisiacimi emóciami.

Na kurze budú uvedené rozličné originálne metódy, ktoré poskytnú skúsenosť a vhľad do povahy tela-mysle na rozličných úrovniach - na povrchnejších, ale i na jemnejších. Vhľad do vzťahu vzájomnej prepojenosti subjektu (telo-myseľ) a objektu (zažívaná realita).

Naučíme sa metódy za účelom rozvoja hlbšieho a úplnejšieho vzťahu subjektu-objektu.

Po prvé nám to umožní stíšiť konceptuálnu myseľ a emócie, ktoré ju sprevádzajú a poskytne priestor pre zažívanie priamejšieho a neinterpretovaného zmyslového vnímania. To prinesie vhľad do vytvárania si projekcií, ktoré inak považujeme za skutočnú realitu.

Po druhé sa naučíme zažívať hlbšiu úroveň celostného bytia, čo je jadrom nášho skutočného seba-uzdravovania, ako aj radikálneho psychoterapeutického liečenia.

bottom of page