top of page
19.6.2021 emocionalna sloboda

ONLINE

cez ZOOM

18. 6. - 19. 6. 2021 Emocionálna sloboda

víkendový kurz

Víkendový online seminár s holandskou terapeutkou. Program a ďalšie detaily akcie čoskoro doplníme.

Frances Nijssen
Registračný formulár >>

Frances Nijssen

Lektorka v systéme Unity in Duality

Frances Nijssen je nezávislá organizačná psychologička a kouč, trénerka a profesionálna supervízorka. Študovala a špecializuje sa na organizačnú psychológiu a riadenie zmien. Je držiteľom magisterského titulu v odbore jazyka, literatúry a sociológie.
Bola odbornou asistentkou na HAN, University of Applied Science.
Vyučuje na niekoľkých národných institutes for Leadership.
Od roku 1994 praktizuje tibetský budhizmus a vedie budhistické študijné a meditačné skupiny.
Získala titul Semrig Thablam Mawa (STM) v odbore Jednota v dualite, budhistickej filozofii a psychológii.

Emócie sú zložitou kategóriou pocitov. Sú podmienené konceptuálne, čo vedie k potlačeniu „čistej“ základne pocitov. Emócie sa v špirále ďalších a ďalších myšlienok, ktoré sa točia okolo jadra ústrednej zraniteľnej seba-referencie (seba-vzťažnosti), konceptuálne nevedome zosilňujú.

Emócia, ktorá je ochranou tejto zraniteľnej seba-referencie, je zároveň bránou do jej základnej pocitovej štruktúry, z ktorej vzniká. Presunutím pozornosti z objektu výlučne na subjekt, zjednotením sa s emocionálnym pocitom, s koreňom emócie, sa problematická štruktúra môže vyčerpať a previesť zraniteľnú sebareferenciu, s ktorou sa identifikujeme, procesom zomierania. Touto cestou môže emócia, ktorá je nositeľom silnej energie, poskytnúť priestor pre tvorivé, konštruktívne a transformačné ciele, namiesto toho, aby sa stala ničivým činiteľom.

Jednanie z pocitového základu, ktorý je jadrom emócie, umožňuje rozpoznať vzájomné prepojenie medzi okamžitým pocitom seba a skúsenosťou objektu - reality.  Toto rozpoznanie je základom pre osobný a duchovný rozvoj a súčasne otvára schopnosť využiť silu emócie na vykorenenie s ňou súvisiacej základnej zraniteľnej sebareferencie.

bottom of page