top of page
18.11.2015 M1W3 Jógačára

ONLINE

cez ZOOM

17. 11. - 21. 11. 2015 Modul 1 týždeň 3 Jógačára

tréning UD - modul 1, týždeň 3

Lene Handberg
Registračný formulár >>

Lene Handberg

Riaditeľka vzdelávania Unity in Duality

Vyštudovala analytickú psychológiu / psychoterapiu, bioenergetiku a tibetológiu v Kodani. Spolu s Tarab Tulku Rinpočem rozvinula systém Jednota v Dualite. Po jeho smrti v roku 2004 formálne prevzala výuku a viac ako 25 rokov pôsobí ako riaditeľka pre vzdelávanie v Tarab Institute International, ktorý zastrešuje národné Tarab inštitúty v Nemecku, Fínsku, Francúzsku, Veľkej Británii, Švédsku, Holandsku, Slovensku, Śpanielsku a v Indii.
Napísala niekoľko článkov a kníh a venuje sa spracovávaniu vzácnych prác Tarab Tulku Rinpočeho, aby boli prístupné pre záujemcov o štúdium. Lene Handberg je riaditeľkou Tarab Lingu v Indii.

Modul I: JD veda mysle a reality

V týchto základných štyroch kurzoch budeme študovať špecifické aspekty štyroch vnútorných vied mysle a reality, ktoré sú základom ďalšej aplikácie Jednoty v Dualite tak, ako sú v Moduloch II, III a IV. V spojitosti s JD osobným rozvojom budú použité vybrané cvičenia, aby bol študijný materiál sprístupnený v rámci vlastnej skúsenosti, čo umožňuje integráciu teoretického poznania.

Modul I, 1: Vaibhášika – štúdium kladie dôraz na povahu vzájomného vzťahu medzi subjektom a objektom so špecifickým zameraním na šesť rôznych typov myslí, tj. päť zmyslových myslí (videnie, počutie, atď.) a 6.myseľ, ktorú tvorí konceptuálna, premýšľajúca myseľ – čo predstavuje základ pochopenia vzájomného vzťahu subjektu (myseľ) a objektu (jav) – na základe veľkej zbierky Abhidharmy od Vasubandhua.

Modul I, 2: Sautrantika – dôležité štúdium epistemológie, v súvislosti s učencami a jogínmi slávnej univerzity Nálanda – Dignágom a Dharmakírtim, so špecifickým dôrazom na analýzu povahy konceptuálnej mysle a odpovedajúcej konceptuálnej reality, čo pomáha rozlíšeniu medzi týmto pólom mysle a zmyslovým pólom.

Modul I, 3: Jógačára – štúdium Asangu, Sthiramatiho a Vasubhandua (slávni učenci univerzity Nálanda, India) o zákonoch evolúcie v spojitosti s realitou – čo zahŕňa prvotnú, univerzálnu a individuálnu úroveň. Otvorenie sa pochopeniu toho, čo je povahou mysle v poňatí starodávnej východnej tradície, čo nás privedie ďaleko za osobnú rovinu mysle. Tieto vysvetlenia sú potravou pre myseľ v súvislosti s odpoveďami na mnohé otázky o povahe potenciálneho poľa existencie a jej vzťahu k referenčnému objektu (hmota, myseľ (osobná / transpersonálna, vedomá / podvedomá) a im odpovedajúce póly objektu.

Modul I, 4: Madhjamaka – prekvapujúco moderná analýza základnej povahy prirodzených zákonitostí hmoty (referenčnej reality), spojená s Nágárdžunom (označovaný ako druhý Budha) a Čandrakírtim (slávni učenci a jogíni Nálandy). Tieto prirodzené zákonitosti odpovedajú modernej vede, ale navyše majú špecifický vhľad v tom zmysle, že chápu tieto zákonitosti na základe vzájomných vzťahov, o ktorých sa diskutuje v predchádzajúcich školách. Podobne, štúdium povahy seba-vzťažnosti, ktoré končí vhľadom, že všetko (myseľ, hmota aj zažívaná realita) je vzťahové, bez akejkoľvek konečnej referencie, čo odpovedá modernej vede.

1. skúška: písomná skúška o štyroch školách mysle a reality, po čom nasledovala diskusia v pléne.

bottom of page