top of page
13.04:2018 Objavovanie vlastných prirodzených zdrojov

ONLINE

cez ZOOM

12. 4. - 14. 4. 2018 Objavovanie prirodzených zdrojov energie v sebe

víkendový kurz

Liisa Vuorinen
Registračný formulár >>

Liisa Vuorinen

Lektorka v systéme Unity in Duality

Psychologička, psychoterapeutka, (University of Rochester Medical School New York), Semrig Thablam Mawa (Jednoty v Dualite). Bola prekladateľkou Tarab Tulku rinpoče a zakladajúca prezidentka Tarab Inštitútu vo Fínsku a Tarab Inštitútu Švédsko.

Energia tela a mysle má rôzne úrovne. Zjednodušene  by sme ju mohli rozdeliť do troch úrovní:

  • hrubá úroveň energie tela a mysle zodpovedajúca fyzickému telu, čiže úroveň bežnej mysle, ktorej dominujú koncepty (myšlienky)

  • jemnejšia úroveň energie tela a mysle, ktorej zodpovedá energia zmyslov

  • veľmi jemná úroveň energie oblastí čakier, ktorá je spojená s jednotou tela a mysle a obnovuje našu energiu a dobrý pocit seba samého

Na kurze sa dozviete, ako pracovať so spomínanými energiami. Najskôr to budú cvičenia na prvej úrovni a postupne budeme prechádzať na jemnejšie úrovne s cieľom zvýšiť prirodzený potenciál nášho bytia. Staroveká tibetská múdrosť hovorí, že dosiahnuť takúto úroveň jemnej energie je možné. Ide o stav, keď sa už stráca význam rozlišovania medzi fyzickým a mentálnym aspektom nášho bytia. Táto energetická úroveň sa označuje ako úroveň energie oblastí čakier, kde jemné energie nášho bytia voľne plynú a navzájom sa podporujú.

Tarab Tulku rinpoče vybral esenciu originálneho poznania tradície energií čakier a tým umožnil ľuďom zo Západu porozumieť ich významu a využiť ich v každodennom živote a osobnom rozvoji. Takáto práca so sebou samými nám zlepší pocit seba, umožní väčšiu otvorenosť vo vzťahoch a skutočnejšie zažívanie pocitu prítomnosti.

bottom of page