top of page
10.10.2020 Realita tela a mysle

ONLINE

cez ZOOM

9. 10. - 10. 10. 2020 Realita tela-mysle

víkendový kurz

Lene Handberg
Registračný formulár >>

Lene Handberg

Riaditeľka vzdelávania Unity in Duality

Vyštudovala analytickú psychológiu / psychoterapiu, bioenergetiku a tibetológiu v Kodani. Spolu s Tarab Tulku Rinpočem rozvinula systém Jednota v Dualite. Po jeho smrti v roku 2004 formálne prevzala výuku a viac ako 25 rokov pôsobí ako riaditeľka pre vzdelávanie v Tarab Institute International, ktorý zastrešuje národné Tarab inštitúty v Nemecku, Fínsku, Francúzsku, Veľkej Británii, Švédsku, Holandsku, Slovensku, Śpanielsku a v Indii.
Napísala niekoľko článkov a kníh a venuje sa spracovávaniu vzácnych prác Tarab Tulku Rinpočeho, aby boli prístupné pre záujemcov o štúdium. Lene Handberg je riaditeľkou Tarab Lingu v Indii.

REALITA TELA A MYSLE

Naše telo so svojimi zmyslami nám nastavuje mentálny rámec našich skúsenosti. Telo-myseľ, ako nerozlučný pár, má v indotibetskej tradícii rôzne úrovne, na ktorých vieme pracovať. Každá úroveň určuje špecifickú realitu, od konceptuálne podmienenej reality až po najjemnejšiu realitu jednoty subjektu a objektu. Na víkendovom kurze budeme skúmať a zažívať rozličné úrovne tela-mysle a reality za účelom seba-liečenia, pomaly sa vnárajúc hlbšie do nášho prirodzeného základu.

Čo je povahou tela-mysle?

Staroveká indotibetská tradícia má mnoho metód, ktoré vedú za povrchnú manifestáciu mysle. Niektoré z priamych metód sú napríklad Mahamudra, Dzogčhen, meditácie na Sunyatu. Avšak v našom bežnom stave sa plne identifikujeme s konceptuálnou mysľou a prináležiacimi emóciami, a tak strácame priamy kontakt s našou esenciou – jednotou tela-mysle, s ktorou pracujú uvedené priame metódy.

Povaha mysle je charakterizovaná ako vnútorná kvalita sal a rig (jasnosť / pohyb / stopa stelesnenia a princíp žiarivého „vedomia“), ktoré súvisia s mysľou a energiou hmoty. Aj keď je sal-rig základom, z ktorého sa objavuje a vyvíja akýkoľvek duševný a fyzický aspekt nás samých a zároveň je súčasťou každého stavu, táto jemná energia tela-mysle nie je dostupná v našom bežnom živote. V bežnom stave sa väčšinou stotožňujeme iba s konceptuálnou mysľou a súvisiacimi emóciami.

Na kurze budú uvedené rozličné originálne metódy, ktoré poskytnú skúsenosť a vhľad do povahy tela-mysle na rozličných úrovniach - na povrchnejších, ale i na jemnejších. Vhľad do vzťahu vzájomnej prepojenosti subjektu (telo-myseľ) a objektu (zažívaná realita).

Naučíme sa metódy za účelom rozvoja hlbšieho a úplnejšieho vzťahu subjektu-objektu.

Po prvé nám to umožní stíšiť konceptuálnu myseľ a emócie, ktoré ju sprevádzajú a poskytne priestor pre zažívanie priamejšieho a neinterpretovaného zmyslového vnímania. To prinesie vhľad do vytvárania si projekcií, ktoré inak považujeme za skutočnú realitu.

Po druhé sa naučíme zažívať hlbšiu úroveň celostného bytia, čo je jadrom nášho skutočného seba-uzdravovania, ako aj radikálneho psychoterapeutického liečenia.

bottom of page