top of page
08.09:2018 Láska a súcit

ONLINE

cez ZOOM

7. 9. - 11. 9. 2018 Láska a súcit

týždňový kurz

Lene Handberg
Registračný formulár >>

Lene Handberg

Riaditeľka vzdelávania Unity in Duality

Vyštudovala analytickú psychológiu / psychoterapiu, bioenergetiku a tibetológiu v Kodani. Spolu s Tarab Tulku Rinpočem rozvinula systém Jednota v Dualite. Po jeho smrti v roku 2004 formálne prevzala výuku a viac ako 25 rokov pôsobí ako riaditeľka pre vzdelávanie v Tarab Institute International, ktorý zastrešuje národné Tarab inštitúty v Nemecku, Fínsku, Francúzsku, Veľkej Británii, Švédsku, Holandsku, Slovensku, Śpanielsku a v Indii.
Napísala niekoľko článkov a kníh a venuje sa spracovávaniu vzácnych prác Tarab Tulku Rinpočeho, aby boli prístupné pre záujemcov o štúdium. Lene Handberg je riaditeľkou Tarab Lingu v Indii.

Zažívanie hlbokej, bezpodmienečnej lásky a súcitu závisí od schopnosti byť otvorený voči sebe samému a  ostatným bez odstupu, či obrany. Ak sme otvorení, máme vnútorný priestor na prežívanie toho, čo práve „je”, bez projekcií a očakávaní.

Metódy, ktoré rozvinul tibetský láma Tarab Tulku rinpoče, pomôžu účastníkom prejsť vrstvami mentálnych a emocionálnych výtvorov, s ktorými sa stotožňujeme. To nám umožní zažiť a položiť na prvé miesto prirodzený vnútorný rozmer, ktorého podstatnou charakteristikou je pocit bytia bez potreby vonkajšej podpory.

Keď sme pevne ukotvení v prirodzenom stave bytia, bez potreby podpory zvonka, cítime sa silní sami v sebe a môžeme nebojácne prijať všetko, čo život prináša: so zvedavosťou, záujmom a trvalou láskou.

Kurz “Láska a súcit” je súčasťou výuky J.D. (Jednoty v Dualite), Modul IV, týždeň 1. Je však prístupný aj pre ostatných záujemcov, ktorí majú  záujem o otázku rozvoja lásky a súcitu a prirodzeného konania založeného na nepodmienenej otvorenosti, láske.

Týždenný kurz “Láska a súcit” obsahuje praktickú časť, kde sa budeme učiť a postupne trénovať radu meditácií zameraných na harmonizáciu človeka a prírody založených na budhistickej tradícii Mandžušrího Múdrosti a línie Maitrea.

bottom of page