top of page
05.09.2017 Staroveká múdrosť snov

ONLINE

cez ZOOM

4. 9. - 9. 9. 2017 Staroveká múdrosť snov

týždňový kurz

Lene Handberg
Registračný formulár >>

Lene Handberg

Riaditeľka vzdelávania Unity in Duality

Vyštudovala analytickú psychológiu / psychoterapiu, bioenergetiku a tibetológiu v Kodani. Spolu s Tarab Tulku Rinpočem rozvinula systém Jednota v Dualite. Po jeho smrti v roku 2004 formálne prevzala výuku a viac ako 25 rokov pôsobí ako riaditeľka pre vzdelávanie v Tarab Institute International, ktorý zastrešuje národné Tarab inštitúty v Nemecku, Fínsku, Francúzsku, Veľkej Británii, Švédsku, Holandsku, Slovensku, Śpanielsku a v Indii.
Napísala niekoľko článkov a kníh a venuje sa spracovávaniu vzácnych prác Tarab Tulku Rinpočeho, aby boli prístupné pre záujemcov o štúdium. Lene Handberg je riaditeľkou Tarab Lingu v Indii.

Tretinu nášho života strávime v spánku. Každú noc sa stávame účastníkmi mystéria a prechádzame z jednej dimenzie zažívania do druhej. Ráno sa opäť prebudíme a pokračujeme v „reálnom” živote, ale v nejakom zmysle stále spíme a snívame.

Podľa starodávnych tibetských technik prináša snový stav obrovskú príležitosť priamo pracovať s našimi kľúčovými problémami, ktoré inak nevedomky vládnu našim životom.

Zvládnutie snového stavu znamená otvorenie sa hlbokému intuitívnemu vhľadu.

Obsahom kurzu nie sú len metódy ako si zapamätať sny, ale najmä spôsob práce so snami. Metódy umožňujúce vstup do stavu, ktorý pomôže uzdraviť a transformovať naše mentálne štruktúry a naučí nás kultivovať intuitívny pohľad. Keď sa nám podarí plne rozvinúť túto schopnosť, získame prístup k hlbokej vnútornej sile bytia.

Každá noc ponúka počas snenia obrovskú možnosť vhľadu do nášho prežívania -  ako poklad informácií, ktoré môžeme použiť na oslobodenie sa od mentálnych obmedzení. Naše sny nie sú len nezmyselným opakovaním denných skúseností, sú i bránou k tajomstvu vnútorných ríš a príležitosťou na transformáciu.

Keďže snový stav je energetickým stavom, získaním určitej zručnosti existuje možnosť intuitívneho nahliadnutia do vecí, ktoré sú nedostupné z našej materiálne viazanej a zjavne pevnej reality.

Intenzívny kurz Starovekej múdrosti snov je založený na filozofii Jednoty v dualite (Unity in Duality), ktorú vyvinul tibetský majster Tarab Tulku rinpoče. Je úvodom k aspektom tradície šamanistickej práce so snami a budhistickej snovej jógy. Kurz ponúka techniky práce so snami a ich využitie pri riešení našich narušených mentálnych štruktúr a metódy na vyvolanie snov a získanie lucidity v sne.

Využitie týchto metód spolu s ďalšími technikami pomôže študentom získať prostriedky na priamu prácu so snami za účelom osobného rozvoja. Zároveň poskytuje praktizujúcim účinné nástroje na priame a radikálne riešenie základných emocionálnych a psychologických problémov bežného života pre vyliečenie a transformáciu problematických mentálnych štruktúr, ktoré sa prejavujú vo sne a ktoré inak nevedome ovládajú naše životy.

Účastníci kurzu sa naučia prax ako sa dostať do jemnejších úrovní tela a mysle. Pomocou jemných zmyslov sa pre nás stávajú tieto metódy dostupné.

bottom of page