top of page

Mindfulness

Prax štyroch pozorností

31. 1. - 2. 2. 2020

tréning vedie Liisa Vuorinen

Miesto konania:

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19, Bratislava

 

Prednášky prebiehajú v anglickom jazyku s prekladom.

 

31. 1. (piatok) – 18:00 - 20:00
možnosť zúčastniť sa len piatkovej úvodnej časti
1. 2. (sobota) – 10:00 - 18:00
2. 2. (nedeľa) – 9:00 - 16:00

 

Príspevok: 55 eur (45 eur pre členov Tarab Inštitútu Slovensko)

     V súčasnej dobe sa pojem pozornosť používa na označenie psychologického procesu, v ktorom zámerne privádzame našu pozornosť k čomukoľvek, čo sa práve odohráva v prítomnej chvíli, bez posudzovania alebo výkladu. Ide o stav aktívnej, otvorenej pozornosti. Je spoľahlivo preukázané, že takýto typ pozornosti má priaznivé psychologické, emocionálne i telesné účinky na ľudské zdravie.

     Na tomto seminári pod cvičením Štyroch pozorností rozumieme tradičné budhistické meditácie: meditácia pozornosti na telo, meditácia pozornosti na pocity, meditácia pozornosti na myseľ a meditácia pozornosti na javy.

     K meditáciám budeme pristupovať podľa učenia Univerzity Nálanda v severnej Indii, sprístupneného Tarab Tulkum Rinpočem. To znamená, že budeme používať náhľad Vnútornej vedy mysle a javov, tak ako ho vysvetlil Tarab Tulku Rinpoče v učení Jednoty v dualite. Základné princípy učenia Jednoty v dualite sú vzájomne prepojená povaha „subjektu - objektu“, „tela – mysle“ a „hmoty – energie“ (potenciálneho poľa).

     Skúmanie a zažívanie rôznych úrovní pozornosti a pozvoľné prehlbovanie skúsenosti s naším prirodzeným a zdravým základom, nám poskytne nástroje k premene zažívania každodenného života, či už v osobnom rozvoji, alebo v odbornej terapeutickej praxi.

     Tento systematický prístup k pozornosti sa rozvíja postupne a umožňuje výskum rôznych funkcií mysle. Súčasne nám otvára jemnejšie aspekty mysle a jemnejšie zažívanie skutočnosti.

     Podľa Tarab Tulku Rinpočeho potrebujeme dosiahnuť šamathu (tib.šine), aby sme mohli prevádzať meditácie pozornosti spôsobom, akým boli pôvodne zamýšľané a praktizované. Šamatha (šine) je samadhi alebo jednobodový stav, založený na jemnom tele. Umožňuje prístup k blaženému stavu tela-mysle a k vizualizácii tak jasnej, akoby sme sa dívali fyzickým zrakom. Cvičenia pozornosti sú skúmajúce praxe a pôvodne patrili k pokročilejším metódam.

     Seminár ponúka príležitosť preskúmať cvičenia pozornosti z nášho súčasného stavu. Dáva nám praktické a veľmi užitočné nástroje opätovného spájania sa pre základné uzemnenie sa i pre vhľad do vlastného zažívania reality. Na hlbšej úrovni nám meditácie Štyroch pozorností ukazujú cestu, ako sa stať pánmi vo vlastnom dome a ako dobre zvládnuť spôsob rozvíjania našej reality.

     Svojou náplňou je tento kurz zaujímavý pre ľudí zo všetkých sfér života, vrátane odborníkov z oblasti psychológie, psychiatrie a psychoterapie.

bottom of page