LEKTORI‎ > ‎

TARAB TULKU

Zakladateľ  Unity in Duality®


Tarab Tulku
Tarab Tulku rinpoče, PhD. (1934 - 2004) je jeden z najváženejších tibetských buddhistických lamov súčasnej doby. Svoje 18 ročné štúdium tibetskej filozofie a psychológie ukončil v Tibete s najvyšším akademickým titulom lharampa geše (ekvivalent PhD.). Bol riaditeľom Tibet House v Nai Dillí v Indii, dlhé roky prednášal na Kodaňskej Univerzite (Copenhagen University) a bol výskumným pracovníkom Dánskej kráľovskej knižnice (Royal Library of Copenhagen).  

Rinpoče bol vysoko vzdelaný v starovekej indo-tibetskej vnútornej vede mysle a javov (zahŕňajúcej psychológiu a fenomenológiu) a viac ako polovicu svojho života pracoval v akademických kruhoch na Západe. Vďaka tomu bol schopný vyjadriť svoj vhľad a skúsenosti v kontexte Západnej kultúry a vyvinúť tak systém Unity in Duality® prístupný a použiteľný pre modernú spoločnosť.

Takto sformuloval moduly Unity in Duality® Veda mysle a javov, Osobnostný rozvoj, Umenie vzťahov, Psychoterapeutické uplatnenie a Duchovné uplatnenie spolu s Lene Handberg a založil (pôvodne 4 ročný) tréningový kurz, ktorý vyučoval pod záštitou Tarab inštitútov v Európe.

Posledných 25 rokov svojho života prednášal na medzinárodných konferenciách o buddhistickej filozofii a psychológii a viedol kurzy Unity in Duality®. Napísal niekoľko publikácií v tibetskom aj anglickom jazyku, ktoré boli uverejnené v medzinárodných odborných časopisoch.
Tiež spolupracoval s mnohými západnými odborníkmi ako Stanislav Grof (spoluzakladateľ transpersonálnej psychológie, autor metódy holotropného dýchania) či Ronald D. Laing (dôležitá osobnosť v oblasti antipsychiatrie).

Tesne pred svojou smrťou 23. septembra 2004 poveril Lene Handberg zodpovednosťou za pokračovanie výuky kurzov Unity in Duality® a tým sa stala riaditeľkou vzdelávania a hlavnou lektorkou.