KURZY A TRÉNING

V rámci systému Jednota v Dualite ponúkame rozličné formy vzdelávania, ktoré korešpondujú s potrebou dnešného človeka - prehĺbenie vnútornej stability, skľudnenie mysle a rozšírenie vlastného sebapoznania

Green Mountain
iné akcie

Organizujeme aj množstvo iných akcií, ktoré súvisia s osobným rozvojom a štúdiom Jednoty v Dualite, ako sú spoločné meditačné stretnutia, ústrania, či prednášky.

 
 
O NÁS

Občianske združenie Tarab Inštitút Slovensko organizuje edukačné a rozvojové aktivity v systéme Jednota v Dualite.

ADRESA

+421 905 630 715

Hany Meličkovej 27
841 05 Bratislava

 

info@tarab-institut.sk

PRIHÁSIŤ SA K ODBERU SPRÁV

© 2020 by Tarab Institut Slovakia