top of page
M3 W2  Umenie vzťahov

ONLINE

cez ZOOM

19. 11. - 23. 11. 2024 Modul 3 týždeň 2

tréning UD - modul 3, týždeň 2

Registračný formulár >>

bottom of page