top of page
Múdrosť lucidných snov

ONLINE

cez ZOOM

8. 4. - 7. 4. 2022


MÚDROSŤ LUCIDNÝCH SNOV,

piatok 8. apríla od 19.00 h do 21.00 h.


Program:

Význam "múdrosti lucidných snov" v dnešnom svete

Lene Handberg, riaditeľka pre vzdelávanie, Tarab Institute International


Ako psychoterapia prospieva a mení pomocou prístupov Jednoty v Dualite

Christine Klett-Esters, odborníčka na psychoterapeutickú medicínu


Jednota v Dualite v rozvoji organizácií a líderstve

Frances Nijssen, biznis kouč a facilitátor


Prínos Jednoty v Dualite v mediácii a právnej praxi

Olga Arjona Mendoza, právnička a mediátorka


Podujatie sa uskutoční cez Zoom so zabezpečením prekladom do slovenského jazyka.

Viac informácií získate pri registrácii.


Lene Handberg
Registračný formulár >>

Lene Handberg

Riaditeľka vzdelávania Unity in Duality

Vyštudovala analytickú psychológiu / psychoterapiu, bioenergetiku a tibetológiu v Kodani. Spolu s Tarab Tulku Rinpočem rozvinula systém Jednota v Dualite. Po jeho smrti v roku 2004 formálne prevzala výuku a viac ako 25 rokov pôsobí ako riaditeľka pre vzdelávanie v Tarab Institute International, ktorý zastrešuje národné Tarab inštitúty v Nemecku, Fínsku, Francúzsku, Veľkej Británii, Švédsku, Holandsku, Slovensku, Śpanielsku a v Indii.
Napísala niekoľko článkov a kníh a venuje sa spracovávaniu vzácnych prác Tarab Tulku Rinpočeho, aby boli prístupné pre záujemcov o štúdium. Lene Handberg je riaditeľkou Tarab Lingu v Indii.

bottom of page