top of page
Láska a súcit

ONLINE

cez ZOOM

2. 8. - 7. 8. 2024 Láska a súcit

týždňový kurz

Registračný formulár >>

Zažívanie hlbokej, bezpodmienečnej lásky a súcitu závisí od schopnosti byť otvorený voči sebe samému a  ostatným bez odstupu, či obrany. Ak sme otvorení, máme vnútorný priestor na prežívanie toho, čo práve „je”, bez projekcií a očakávaní.

Metódy, ktoré rozvinul tibetský láma Tarab Tulku rinpoče, pomôžu účastníkom prejsť vrstvami mentálnych a emocionálnych výtvorov, s ktorými sa stotožňujeme. To nám umožní zažiť a položiť na prvé miesto prirodzený vnútorný rozmer, ktorého podstatnou charakteristikou je pocit bytia bez potreby vonkajšej podpory.

Keď sme pevne ukotvení v prirodzenom stave bytia, bez potreby podpory zvonka, cítime sa silní sami v sebe a môžeme nebojácne prijať všetko, čo život prináša: so zvedavosťou, záujmom a trvalou láskou.

Kurz “Láska a súcit” je súčasťou výuky J.D. (Jednoty v Dualite), Modul IV, týždeň 1. Je však prístupný aj pre ostatných záujemcov, ktorí majú  záujem o otázku rozvoja lásky a súcitu a prirodzeného konania založeného na nepodmienenej otvorenosti, láske.

Týždenný kurz “Láska a súcit” obsahuje praktickú časť, kde sa budeme učiť a postupne trénovať radu meditácií zameraných na harmonizáciu človeka a prírody založených na budhistickej tradícii Mandžušrího Múdrosti a línie Maitrea.

bottom of page