Tarab Ling India

Hlavné stredisko výskumu a komparatívnych štúdií v oblasti Unity in Duality® situované v upätí Himalájí v Déhrádúne, hlavnom meste severoindického štátu Uttarákhand.

viac o Tarab Lingu už čoskoro