O NÁS‎ > ‎

MEDZINÁRODNÝ INŠTITÚT

Tarab Institute International (TII) koordinuje aktivity národných Tarab inštitútov a Tarab Lingu v Indii. Je tvorený zástupcami jednotlivých inštitútov, resp. absolventmi tréningu Unity in Duality®.

 

NÁRODNÉ TARAB INŠTITÚTY VO SVETE

  • Tarab Instituttet i Danmark (Dánsko)
  • Tarab Institut Deutschland (Nemecko)
  • Tarab Institute England (Anglicko)
  • Tarab Institute Finland (Fínsko)
  • Tarab Institute France (Francúzsko)
  • Tarab Instituut The Netherlands (Holandsko)
  • Tarab Institut Sweden (Švédsko)
  • Tarab Institute Estonia (Estónsko)
  • Tarab Inštitút Slovenko