O NÁS‎ > ‎

NAŠE POSLANIE

  • Vzdelávanie a výskum v rámci systému Unity in Duality® a jeho modulov „veda mysle a javov,“ „osobnostný rozvoj,“ „umenie vzťahov,“ „psychoterapeutická aplikácia,“ „duchovná aplikácia“ a integrácia do bežného života
  • Komparatívne štúdium Unity in Duality® a moderných Západných prírodných a humanitných vied
  • Komparatívne štúdium Unity in Duality® psychoterapeutickej aplikácie a iných psychoterapeutických prístupov
  • Komparatívne štúdium Unity in Duality® duchovnej aplikácie a iných duchovných prístupov
  • Aktívna účasť na konferenciách z dotknutých oblastí
  • Spolupráca so vzdelávacími a podobne zameranými inštitúciami doma aj v zahraničí
  • Organizovanie prednášok, seminárov, stretnutí, výstav a iných podujatí
  • Vydavateľská činnosť v oblasti vzdelávania a prípravy kurzov Unity in Duality®