Meditácie a diskusie

Meditácie a diskusie pre verejnosť
Pravidelné stretnutia pre záujemcov Jednoty v Dualite. Stretnutie vždy vedie niektorý zo študentov Jednoty v Dualite. Obvyklá štruktúra je meditácia (vedená študentom, ale podľa nahrávky niektorého z lektorov) a diskusia.

Kedy a kde?
Meditácie a diskusie prebiehajú vždy v stredu o 19:00 na Súkennickej 4 v Bratislave v priestoroch firmy Sanctuary.  Je to zelená budova pripomínajúca kaštiel. Vchod je zo strany parkoviska za rampou.
Meditácie sú v priestoroch Sanctuary na 2.poschodí - dvere vľavo od schodiska.
Pre viac informácií napíšte na info@tarab-institut.sk.

Príspevok za stretnutie je 2.50 EUR.