KURZY‎ > ‎

TRANSFORMÁCIA SEBA

SMRŤ EGA A ZNOVUZRODENIE SEBA
Ja je základom okolo ktorého si tvoríme našu realitu, a je preto aj kľúčom k zmene zažívania našej reality.  

        V našom boji o prežitie sme pripútaní k tomu čo nás podporuje a bránime sa voči tomu, čo by nás mohlo ohroziť. Na základe skúsenosti podpory a/alebo nedostatku podpory, si vytvárame seba. Nedostatok podpory je základom pre vznik rušivých emócií, z ktorých spolu s konceptuálnou mysľou postupne konštruujeme jednotlivé vrstvy sebaidentifikácií – tým sme menej sami sebou, sme zraniteľní a v disharmónii. Prirodzené seba-vedomie sa má možnosť prejaviť aj tým, že odhalíme zafixovaný obraz o sebe, t.j. naše koncepty a skúsenosti. 

        Hovorí sa, že každý vidí skutočnosť podľa seba – to znamená, že nikto nezažíva tú istú skutočnosť. Sme pripútaní k tomu, čo podporuje našu momentálnu seba referenciu a identitu a odmietame to, čo sa nám zdá byť nevhodné. Z tohto základu sa odvíja naša realita a naše správanie. Naša sebareferencia je tak vytváraná nespočetným množstvom skúseností, z ktorých niektoré sú pre nás dobré a niektoré nie. Tieto sebareferencie nemusia byť pevné a nemenné, sú tvarovateľné a keď s nimi pracujeme na vedomej úrovni, môžeme ich transformovať, a tak ich použiť ako kľúč k životu s pocitom slobody a harmónie. Liisa, ktorá využíva metódu vyvinutú tibetským lámom Tarab Tulku nás povedie k uvedomeniu si naších vykonštruovaných konceptov a ponúkne nám nástroje, ktoré nám ich pomôžu transformovať. Tak sa bude môcť objaviť naša prirodzená autentičnosť pevne zakorenená v prítomnom momente.