KURZY‎ > ‎

SELFREFERENCING - ZAŽÍVANIE SEBA SAMÉHO

Seba-identifikácia

(Self-referencing)


Podľa učení budhizmu každá žijúca entita sa pevne drží “ja”, čo považujeme za niečo samo o sebe a nezávisle existujúce. Tieto učenia nám pomôžu pochopiť, že táto samo o sebe existujúca predstava nášho “ja” je iba ilúziou a to, čoho sa tak pevne držíme, je v podstate naša seba-identifikácia.


Seba-identifikácia je základ na ktorom staviame našu realitu. A toto je kľúč k uskutočneniu akejkoľvek transformácie v našom zažívaní reality. Tým, že sa staneme vedomejšími a dostaneme sa do pocitového vnímania našej seba-identifikácie, dostaneme možnosť vybrať si zdravšiu seba-identifikáciu a získať späť kontrolu nad naším zažívaním reality. Trávime veľmi veľa času nášho života tým, že sa snažíme ovplyvniť našu realitu manipuláciou vonkajšieho prostredia, ale toto nie je ten správny smer.


Môžeme tiež povedať, že ako žijúce bytosti existujeme v špeciálnych dualitstických podmienkach držiac sa nezávislého “ja”. Niekedy sa toho držíme vedome, ale väčšinu času je toto držanie sa na nevedomej úrovni. Ak povolíme tento úchop na nezávisle existujúcom “ja”, ktoré v skutočnosti neexistuje samo o sebe a nezávisle, potom máme možnosť dosiahnuť hlbšiu podstatu bytia a objaviť pravú povahu “ja”.


Počas tohto víkendového kurzu o Seba-indentifikácii objavíme rôzne úrovne seba-identifikácie v teórii i praxi a taktiež získame nástroje potrebné ku skutočnej transformácii nášho každodenného života.