KURZY‎ > ‎

Prax štyroch pozorností

V súčasnej dobe sa pojem pozornosť používa na označenie psychologického procesu, v ktorom zámerne privádzame našu pozornosť k čomukoľvek, čo sa práve odohráva v prítomnej chvíli, bez posudzovania alebo výkladu. Ide o stav aktívnej, otvorenej pozornosti. Je spoľahlivo preukázané, že takýto typ pozornosti má priaznivé psychologické, emocionálne i telesné účinky na ľudské zdravie.

Pod praxou Štyroch pozorností rozumieme tradičné budhistické meditácie: meditácia pozornosti na telo, meditácia pozornosti na pocity, meditácia pozornosti na myseľ a meditácia pozornosti na javy.

K meditáciám budeme pristupovať podľa učenia Univerzity Nálanda v severnej Indii, sprístupneného Tarab Tulkum Rinpočem. To znamená, že budeme používať náhľad Vnútornej vedy mysle a javov, tak ako ho vysvetlil Tarab Tulku Rinpoče v učení "Jednoty v dualite". Jeho základné princípy vychádzajú zo vzájomne prepojenej povahy „subjektu - objektu“, „tela – mysle“ a „hmoty – energie“ (potenciálneho poľa).

Skúmanie a zažívanie rôznych úrovní pozornosti a pozvoľné prehlbovanie skúsenosti cez náš prirodzený a zdravý základ, nám poskytne nástroje k premene zažívania každodenného života, či už v osobnom rozvoji, alebo v odbornej terapeutickej praxi.

Tento systematický prístup k pozornosti sa rozvíja postupne a umožňuje výskum rôznych funkcií mysle. Súčasne sa nám otvárajú jemnejšie aspekty mysle a jemnejšie zažívanie skutočnosti.

Podľa Tarab Tulku Rinpočeho potrebujeme dosiahnuť šamatu (tib.šine), aby sme mohli meditovať na štyri pozornosti spôsobom, akým boli pôvodne zamýšľané a praktizované. Šamata (šine) je samadhi alebo jednobodový stav, založený na jemnom tele. Umožňuje prístup k blaženému stavu tela-mysle a k vizualizácii tak jasnej, akoby sme sa dívali fyzickým zrakom. Cvičenia pozornosti sú skúmajúce praxe a pôvodne patrili k pokročilejším metódam.

Seminár ponúka príležitosť preskúmať cvičenia pozornosti z nášho súčasného stavu. Dáva nám praktické a veľmi užitočné nástroje opätovného spájania sa pre základné uzemnenie a vhľad do vlastného zažívania reality. Na hlbšej úrovni nám meditácie Štyroch pozorností ukazujú cestu, ako sa stať pánmi vo vlastnom dome a ako dobre zvládnuť spôsob rozvíjania našej reality.

Svojou náplňou je tento kurz zaujímavý pre ľudí zo všetkých sfér života, vrátane odborníkov z oblasti psychológie, psychiatrie a psychoterapie.