KURZY‎ > ‎

POMOC ZOMIERAJÚCIM

Keď sa ocitneme v prítomnosti zomierajúceho človeka, či už ako príbuzný, priateľ, alebo profesionál, ktorý mu má pomôcť odísť v pokoji, stretávame sa aj sami so sebou – s tým, ako sme vyrovnaní s vlastným životom a smrťou.  Najlepší spôsob, ako pomôcť druhému, je ten, že pracujeme s vlastnými obavami a naučíme sa odpútať sa od nich a tešiť sa zo života každú sekundu.

Cieľom kurzu je naučiť sa vyrovnať so smrťou a jej prítomnosťou v našom každodennom živote.  V momente, keď sa prestaneme obávať zmien, ich príchod je zaručený spolu s novými možnosťami. Život je neustála zmena, pohyb, vznik a zánik. Ak sa necháme voľne a prirodzene unášať na vlnách života, môžeme sa uvoľniť a nájsť kreativitu v našom vnútri.  

Počas kurzu sa budeme venovať rôznym cvičeniam s cieľom prežiť pocity spojené so smrťou, čím budeme môcť uvoľniť zbytočné strachy a zmeniť ich na radosť.

Základný prístup pri cvičeniach bude spočívať v poznaní neustálej vzájomnej prepojenosti subjektu s objektom, tela s mysľou a hmoty s energiou.  Toto vzájomné prepojenie pomáha zostávať v harmónii – nič sa nestratí, vždy sa zrodí niečo nové.

Porozumenie a prežitie v nás samých je liečivé a umožní nám získať vhľad. Počas kurzu pochopíme, že smrť je niečo, čo je prítomné počas celého nášho života a nie ako niečo, čo život len ukončí.

Na tomto kurze je možné naučiť sa používať terapeutické zručnosti buď pre náš vlastný, alebo profesionálny rozvoj.