KURZY‎ > ‎

Pomoc v procese umierania

Víkendový seminár


Termín: 13-15.9.2019

13. 9. 2019 (piatok) – 18:00 - 20:00
možnosť zúčastniť sa len piatkovej úvodnej časti

14. 9. 2019 (sobota) – 10:00 - 18:00
15. 9. 2019 (nedeľa) – 9:00 - 16:00

Miesto konania: meditačné centrum Karma Thegsum Čhöling Slovensko
Kuzmányho 14, Bratislava

Príspevok:  55 eur (45 eur pre členov Tarab Inštitútu Slovensko)

Príspevok za úvodnú časť (13.9.2019)  - 5 eur


Vnímanie smrti ako konca života môže mať negatívny vplyv na umierajúceho človeka a jeho blízkych, na priateľov alebo dokonca i na odborníkov, ktorí ponúkajú útechu a pomoc umierajúcemu. V takýchto situáciách sa objavujú myšlienky a pocity týkajúce sa nášho vlastného života a smrti.

V súlade s učením Jednoty v dualite, najlepší spôsob ako pomôcť iným počas procesu zomierania, je zoznámiť sa so svojimi vlastnými strachmi a obavami. Napríklad aj pochopením, že život a smrť sú prítomné a vzájomne prepojené v každom okamihu nášho života. Smrti sa nedotýkame len v jedinečnej chvíli pri odchode z nášho pozemského tela, ale sprevádza nás i každú noc, keď upadáme do hlbokého, bezsenného spánku.

Na tomto víkendovom kurze sa budeme zaoberať prítomnosťou smrti v každodennom živote. Preskúmame, či je život naozaj neustále pokračujúcim pohybom tvorenia, stávania sa a ukončovania. Naučíme sa ako prijímať zmenu, aby sme sa oslobodili od zbytočných strachov a plynuli v prirodzenom rytme zmeny a súčasne spočívali v prúde existencie. Taktiež budeme cvičiť ako zostať s pocitom seba samých pri prechádzaní transformačným procesom umierania, pomocou používania obrazového tela, mysle a reality, spájajúc sa s tvorivosťou nového stávania sa vo svojom vnútri. Získame vhľad, ktorý je liečivý i objavný.

Kurz otvára možnosť hlbšieho pohľadu na život, smrť a existenčné strachy prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Ponúka nám príležitosť uvedomiť si, že smrť je súčasťou života a nie iba konečným stavom, vďaka čomu sa náš život prirodzene stane radostnejším. Svojou náplňou sa môže stať užitočným nástrojom pre osobný rozvoj i pre profesionálne použitie v terapeutickej praxi.
Kurz vedie Cecilia Innanen z Fínska, ktorá má dlhoročné skúsenosti s psychoterapeutickou prácou ako terapeut, učiteľ, tréner a supervizor.

Prednášky a cvičenia kurzu sú v anglickom jazyku s prekladom.