KURZY‎ > ‎

OBJAVOVANIE PRIRODZENÝCH ZDROJOV ENERGIE V SEBE

            Energie tela a mysle majú rôzne úrovne. Na zovšeobecnenie by sme ich mohli rozdeliť do troch úrovní: hrubá úroveň energie tela a mysle zodpovedajúca fyzickému telu, čiže úroveň bežnej mysle, ktorej dominujú koncepty (myšlienky), jemnejšia úroveň energie tela a mysle, ktorej zodpovedá energia zmyslov a nakoniec samotná úroveň energie čakier, ktorá je spojená s jednotou tela a mysle obnovujúcou našu energiu a dobrý pocit zo seba samého.

            Na tomto kurze sa dozviete, ako pracovať so spomínanými energiami. Najskôr s prvou úrovňou a postupne prechádzať na jemnejšiu úroveň s cieľom zvýšiť prirodzený potenciál bytia. Staroveká tibetská múdrosť hovorí, že dosiahnuť takúto úroveň jemnej energie je možné. Ide o stav, keď sa už stráca význam rozlišovania medzi fyzickým a mentálnym aspektom nášho bytia. Táto energetická úroveň sa označuje ako úroveň energie čakier, kde jemné energie nášho bytia voľne plynú a podporujú jedna druhú vo vzájomnom vzťahu.

            Tarab Tulku rinpoče vybral esenciu myšlienok z originálnych poznatkov tradície energií čakier, a tým umožnil ľuďom zo Západu ich porozumeniu a využitiu na úrovni každodenného života a osobnostného rozvoja. Takáto práca so sebou samým nám zlepší pocit zo seba, umožní väčšiu otvorenosť vo vzťahoch a skutočnejšie zažívanie pocitu prítomnosti.