Telo, myseľ, realita a

 ich vzájomné prepojenie

24. - 25. 1. 2015 
víkendový seminár vedie Cecilia Innanen
Apollo klub, Súkennícka ulica 4, Bratislava (mapa)
cena 40 EUR

sobota: 9:00 - 18:00
nedeľa: 9:00 - 16:00

na seminár sa netreba prihlasovať, kurzovné sa hradí pri vstupe


Telo, myseľ, realita a ich vzájomné prepojenie

Naše telo so svojimi zmyslami nastavuje mentálny rámec skúsenosti. Telo-myseľ, ako nerozlučný pár, má v Indo-Tibetskej tradícii tantry rozličné úrovne, na ktorých pracuje. Každá táto úroveň určuje špecifickú realitu, s ktorou súvisí, od konceptuálne podmienenej relality, až po najjemnejšiu realitu jednoty subjektu a objektu.

Na kurze budeme skúmať a zažívať rozličné úrovne tela-mysle a reality za účelom seba-liečenia, pomaly sa vnárajúc hlbšie to nášho prirodzeného základu.Povaha tela-mysle

Za povrchovou manifestáciou

Staroveká Indo-Tibetská tradícia má mnoho metód, ktoré vedú za povrchnú manifestáciu mysle, aby sme dosiahli našu pravú povahu. Niektoré z priamych metód, ktoré slúžia k dosiahnutiu základnej povahy mysle sú Mahamudra, Dzogčhen, meditácie na Sunyatu.

Prirodzenosť mysle je charakterizovaná ako vše-prenikajúca kvalita “sal” a “rig” (jasnosť / pohyb / základ stelesnenia a princíp “bdelosti”) súvisiaca s mysľou a energiou v hmote. Ikeď “sal-rig” je základ z ktorého sa objavuje a rozvíja každý mentálny a fyzický aspekt nás samotných, a je súčasťou každého stavu, táto jemná energia mysle-tela pre nás nie je vo všeobecnosti prístupná v našom normálnom stave bytia. V našom normálnom stave sa úplne identifikujeme s konceptualizujúcou mysľou a prináležiacimi emóciami.

Účastníkom budú počas kurzu predstavené rozličné originálne metódy, ktoré poskytujú skúsenosť a vhľad do povahy tela-mysle a to na rozličných úrovniach - aj na povrchnej a aj na jemňejších úrovniach, a taktiež vhľad do vzťahu vzájomnej závislosti subjektu (telo-mysle) a objektu (zažívaná realita).

Účastníci sa naučia metódy za účelom rozvoja hlbšieho a úplnejšieho vzťahu subjekt-objekt.  Ako prvé nám to umožní stíšiť konceptualizujúcu myseľ a emócie, ktoré ju sprevádzajú, a takto poskytnúť priestor pre zažívanie priamejšieho a neinterpretovaného zmyslového vnímania. Toto prináša vhľad do tvorby projekcií, ktoré ináč berieme ako skutočnú realitu. Ako druhé sa naučíme zažívať hlbšiu úroveň celostného bytia, čo je jadro nášho skutočného seba-uzdravovanania ako aj radikálneho psychoterapeutického liečenia.