Seminár: Láska a súcit
vysvetlenie tradičnej spirituálnej indo-tibetskej praxe
s náhľadom a porozumením vhodným pre moderného človeka

Termín: 8.-12. septembra 2018
Miesto: Penzión Harmónia, Modra-Harmónia
Lektor: Lene Handberg, dánska psychologička a tibetologička, S.T.M. (Semrig Thablam Mawa) - spoluzakladateľka systému Unity in Duality® (Jednota v dualite®),riaditeľka Tarab Ling v Indii

    • zažijeme spolu príjemné dni doznievajúceho leta v harmonickom prostredí krásnej prírody
    • obohatíme svoje poznanie o starodávne spirituálne praxe
    • celodenná výuka, meditácie, diskusie, radosť zo zažívania prítomnosti
    • posilníme svoju blízkosť k sebe a otvorenosť k ostatným
    • seminár bude v angličtine, so slovenským prekladom.
    • cena : 210,- Euro (kurzovné bez ubytovania a stravy)

Porozumieť skutočnému  významu slov LÁSKA A SÚCIT nie je až tak jednoduché ako sa na prvý pohľad zdá. Aby spojenie týchto slov odkrylo svoju hlbokú podstatu, potrebujeme prejsť cestu vlastného individuálneho hľadania smerom do nášho vnútra. Tak zistíme, že opierať sa iba o rozumové pochopenie nie je postačujúce. Cieľom je spojenie s hlbšími kvalitami, ktoré existujú za hranicami jazyka a fyzického tela, mentálneho a emocionálneho vnímania. Je to smer k hlbšiemu, pocitovému stavu mysle, na úrovni energetického vnímania. Iba odtiaľto sme skutočne schopní preniknúť k pravdivému poznaniu, kde základom je pocit hlbokého a vzájomného prepojenia a porozumenia. Budhistický náhľad označuje takýto stav za prirodzenú povahu našej mysle.

Jednota v Dualite
 V tradícii budhizmu existuje tzv. „tréning mysle“, ktorému sa venujú rôzne školy.
Na seminári ponúkame univerzálny prístup k tejto téme, vhodný pre každého bez rozdielu vierovyznania. Jeho autorom je významný tibetský mních Tarab Tulku Rinpočhe, ktorý vytvoril vzdelávací systém Jednota v Dualite, kde základom sú tradičné budhistické filozofické a psychologické výklady, doplnené a objasnené tak, aby im mohol porozumieť súčasný človek.

„BLÍZKOSŤ K SEBE, OTVORENIE K INÝM“
 Tarab Tulku Rinpočhe zdôrazňoval, že spirituálna láska a súcit sú založené na  „blízkosti k iným“, čo je opakom silnej separácie a individualizmu. Preto je dôležité, najskôr prehĺbiť „blízkosť k sebe“ a spojiť sa s hlbšou povahou nás samotných a nie s nejakou rozvinutou ideou o sebe.
Inak by sa mohlo stať, že by sme si ľahko mohli zameniť nepodmienenú lásku s podmienenou láskou a súcit s ľútosťou. Aby sme sa takejto charakteristike vyhli, je pre nás dôležité nastúpiť na cestu osobného sebapoznania, tzv.tréningu mysle, postupného rozpúšťania vnútorných prekážok, objavovania prirodzených zdrojov a získavania zdravého pocitu zo seba samých. Na tomto silnejšom základe kedy nájdeme „domov v sebe samých“, existuje menej mentálnych problémov, menej potreby hľadať sebapotvrdenie z vonkajšieho sveta, menej strachu. Nebudeme pociťovať silnú oddelenosť, naopak staneme sa súčasťou celku so silným pocitom otvorenosti a celistvosti. Prejaví sa to väčšou „blízkosťou k sebe a otvorením k iným“. Objavíme pocit nepodmienenej lásky a súcitu k ľuďom, k
 prírode, k celému svetu, lebo budeme cítiť ako sme navzájom prepojení i napriek vzájomným odlišnostiam.  Láska a súcit k nám preniknú v ich  spirituálnej podobe.