Naučme sa porozumieť mysli, 
prehĺbme zmyslovú skúsenosť 
a
zjednoťme sa s hlbším zmyslom harmónie, šťastia a úspechu 

Za hranicami jazyka 


Seminár s Liisou Vuorinen
18. – 20. november 2016
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19, Bratislava

18.11.2016 (piatok) – 18:00-20:00 
19.11.2016 (sobota) – 10:00-18:00 
20.11.2016 (nedeľa) - 9:00 – 16:00 

registračný formulár >>>

Charakteristiky konceptuálnej mysle a jej reality
Konceptuálna myseľ opisuje realitu prostredníctvom slov, ktoré majú vplyv na to čo vidíme a ako sa cítime.

Ak konceptuálna myseľ dominuje, zažívame abstraktnú realitu, ktorá je fixovaná pomocou pomenovávania.

Ak porozumieme, ako naša konceptuálna myseľ pracuje, ako si vyberá a pomenováva, máme možnosť zmeniť našu konceptuálnu perspektívu a ako dôsledok sa zmení skúsenosť reality, naše pocity a zmení sa aj naše konanie.

Kľúčové výhody zažívania reality za jazykovou fixáciou
Keď používame zmyslové mysle a spájame sa s bežnou zmyslovou realitou a možno aj hlbšou zmyslovou realitou za individuálnymi a kultúrnymi rámcami, naša vnútorná skúsenosť seba samého a rovnako aj skúsenosť vonkajšej reality sa zmenia.

Dôsledkom toho je, že už nenecháme našu konceptuálnu myseľ tvoriť celú našu skúsenosť a budeme môcť využiť konceptuálne schopnosti ako nástroj.

Kľúčové výhody porozumeniu rozdielu
Počas toho, ako sme vyrastali, sme si vytvorili kultúrne otlačky, ktoré ovplyvňujú naše zažívanie reality.

Keď sme sa učili jazyk, nenaučili sme sa iba slová, ale aj špecifický proces výberu, ktorý má veľký vplyv na našu skúsenosť – čo si obvykle neuvedomujeme.

Ak porozumieme povahe tohto procesu, získame slobodu výberu našej vlastnej skúsenosti.

Počas tohto seminára budeme mať možnosť
- sa dozvedieť, ako funguje naša konceptuálna myseľ
- sa dozvedieť, ako fungujú naše zmyslové mysle
- sa dozvedieť, aký je rozdiel medzi týmito typmi myslí
- sa dozvedieť, ako si vytvárame našu skúsenosť reality
- naučiť sa, ako ju zmeniť
- prehĺbiť našu zmyslovú skúsenosť
- obohatíme a uvedieme do rovnováhy našu myseľ, fyzické telo a energiu

Nájdeme možnosti na zmenu
- Budeme môcť vyberať a pomenovávať ináč
- Vytvoríme si novú konceptuálnu perspektívu
- Prehĺbime zmyslovú skúsenosť
- Zažijeme inú realitu
- Budeme mať odlišný pocit
- Budeme sa správať novým spôsobom

O seminári
Na seminári bude predstavená teória, meditácie a budeme diskutovať.

Po seminári sa budeme cítiť sviežo, silnejšie a energicky.