KURZY‎ > ‎

MANDALA

Harmonizácia človeka a prírody


Obsah seminára :

► FILOZOFIA/PSYCHOLÓGIA ► MEDITAČNÉ CVIČENIA ► SPONTÁNNA KRESBA/TERAPIA UMENÍM ►►FILOZOFIA/PSYCHOLÓGIA
- oboznámime sa s filozofiou a psychológiou indo-tibetskej tradície a najmä s pojmom „mandala“ na základe vysvetlení Tarab Tulku Rinpočheho, zakladateľa systému Unity in Duality
- vysvetlíme si v čom spočíva princíp mandaly na univerzálnej a individuálnej úrovni
- zoznámime sa s 5-timi základnými silami – elementmi zem, voda, oheň, vzduch a priestor, ktoré sú jej harmonickou súčasťou
- každý deň sa zameriame na jeden element a budeme ho skúmať z pohľadu filozofického a vlastného, jemnejšieho prežívania►MEDITAČNÉ CVIČENIA
- teoretické učenie budeme striedať meditačnými cvičeniami a skúsenosti z cvičení sa naučíme aplikovať v bežnom živote
- niekto v sebe objaví viac ohňa, niekto viac zeme, vody...
- každá skúsenosť bude návodom k tomu ako na sebe pracovať a stať sa majstrami vlastného života
- budeme mať možnosť individuálnych konzultácií s asistujúcou fínskou terapeutkou Ceciliou Innanen►SPONTÁNNA KRESBA/TERAPIA UMENÍM
- osobné zážitky pociťovania piatich elementov budeme vyjadrovať spontánnou kresbou
- netreba sa báť, nikto z nás nemá maliarske skúsenosti, bude to skôr hra s farbami bez prílišného racionálneho rozmýšľania
- v závere naše kresby môžeme konzultovať s terapeutkou a odkryť súlad (nesúlad) elementov našej individuálnej mandaly
- bude to jedna z možných ciest ako lepšie pochopiť seba samého a naučiť sa transformovať k lepšiemu naše prípadné nedostatky

V tichu, v prírode a vzdialení od každodenných starostí strávime spoločne päť zaujímavých dní s príjemnými ľuďmi, ktorých spája snaha pracovať na sebe. Nádej priblížiť sa k sebe, nám dáva silu a väčšiu schopnosť pomôcť a priblížiť sa k ostatným.

mail: info@tarab-institut.sk
mobil : 0910 988 903Kurz Mandala je súčasťou tréningu Jednota v Dualite (Unity in Duality), ktorý rozvinul Tarab Tulku Rinpočhe v spolupráci so svojou asistentkou a najbližšou žiačkou Lene Handberg (psychologička a riaditeľka pre vzdelávanie Tarab Institute International). Tarab Tulku Rinpočhe bol výnimočný tibetský láma s hlbokým poznaním indo-tibetských náuk o mysli a javoch. Potom, ako opustil Tibet, ho Jeho Svätosť dalajlama požiadal, aby vycestoval do Dánska a pomohol tam pri záchrane poznania a kultúrneho bohatstva, ktoré sa vďaka čínskemu vplyvu na území Tibetu vytráca. Tarab Tulku Rinpočhe pracoval na zbierkach Kráľovskej knižnice v Kodani a prispel tým k uchovaniu unikátnych diel, ktoré sa zachovali prostredníctvom živej tibetskej tradície.

Tarab Tulku Rinpočhe mal vďaka životu na západe možnosť nahliadnuť do našej kultúry a porozumieť západnému spôsobu vnímania sveta. S týmto poznaním spolu s Lene Handberg postupne sformuloval systém Jednota v Dualite, kde unikátnym spôsobom prináša esenciu poznania indo-tibetských škôl filozofie a psychológie pre ľudí moderného sveta. Prekračuje hranice kultúr, v rámci ktorých sa obvykle tieto poznatky vyučujú a prináša možnosť uskutočniť pokrok aj pre súčasných ľudí, ktorí nemajú spojenie s tradičnými kultúrami. Vhľad, ktorý učenie prináša, je cenným nástrojom pre desiatky psychológov a psychoterapeutov, absolventov tréningu Jednota v Dualite, ktorí aplikáciou Jednoty v Dualite/dualite v rámci svojej praxe pomáhajú svojim klientom.

Učenie Jednota v Dualite svojou otvorenosťou pomáha ľuďom s moderným spôsobom vnímania reality pochopiť a uskutočniť odkaz učení, ktoré boli v priebehu tisícročí odovzdávané od učiteľa k žiakovi v oblasti Indie a Tibetu. Bolo želaním Tarab Tulku Rinpočeho, aby sa učenie odovzdalo mladým Tibeťanom, pretože tibetská kultúra počas posledných dvoch generácií prekonala obrovskú zmenu. Tarab Tulku Rinpočhe veril, že Jednota v Dualite pomôže jeho národu zachovať kontinuitu v uskutočnení vhľadu. Lene Handberg a ostatní učitelia spolupracujú so školami a pracujú s mladými ľuďmi v Indii.

Aj preto je kurz Mandala organizovaný na Slovensku výnimočnou príležitosťou zúčastniť sa výučby s Lene Handberg. Ako vysoko kvalifikovaná lektorka je pozývaná, aby viedla semináre a kurzy po celej Európe, v Amerike a Ázii a preto sme veľmi radi, že prijala pozvanie a odovzdá učenie na Slovensku.