KURZY‎ > ‎

LÁSKA A SÚCIT

    Otvorenie sa láske a súcitu

    Zažitie hlbokej, neoblomnej lásky a súcitu závisí od schopnosti byť otvorený voči sebe samému a ostatným bez odporu či obrany. Ak sme otvorení, máme vnútorný priestor na zažitie toho, čo práve “je”, bez projekcie a očakávaní.

    Použitie metód, ktoré rozvinul tibetský láma Tarab Tulku, pomôže účastníkom prejsť vrstvami mentálnych a emocionálnych konštruktov, s ktorými sa identifikujeme. To nám umožní zažiť a preniesť do popredia prirodzený vnútorný rozmer, ktorého esenciálnou charakteristikou je pocit bytia bez potreby vonkajšej podpory - sami môžeme dbať o vlastný systém. A keď sme pevne ukotvení v tomto prirodzenom stave bytia, bez potreby podpory od ostatných, cítime sa silní sami v sebe a tak môžeme prijať všetko, čo život prináša, bez strachu a so zvedavosťou, záujmom a trvalou láskou.

    Láska a súcit k človeku a prírode

    To, ako vnímamé ostaných záleží na tom, aký vzťah máme so samým sebou. Za telom, myšlienkami, jazykom a emóciami existuje úroveň zažívania, ktorá prináša pocit bytia bez potreby podpory ostatných. A opäť, upevnení v našom prirodzenom stave bytia, bez potreby podpory ostatných, cítime sa silne sami v sebe a môžeme si dovoliť dať priestor prirodzenej existencii seba a ostatných; toto znižuje mieru projekcie.

    Tento letný kurz je súčasťou výuky Jednoty v Dualite, Modul IV, týždeň 1; avšak je prístupný aj pre ostatných záujemcov, ktorí by mali zájem o otázku rozvoja Lásky a Súcitu (pričom súcit súvisí s prirodzenými skutkami založenými na nepodmienečnej otvorenosti, láske).


    Týždenný kurz Láska a súcit zahŕňa rad postupných meditácií zameraných na harmonizáciu človeka a prírody založených na budhistickej tradícii Mandžušrího - línie Múdrosti a línii Maitreja.

    Sme na ceste objavovania, ako sa znovu otvoriť sebe samému a ostaným takým spôsobom, ktorý napomôže zažiariť láske a súcitu v nás.